Gospod z vami!

 

Župnijske novice
Nova navodila2021-01-02 21:50:05

Izjava slovenskih škofov glede cepljenja proti bolezni COVID-19

 

V ponedeljek, 11. januarja 2021, je potekala 27. seja Stalnega sveta SŠK, na kateri so slovenski škofje sprejeli naslednjo izjavo: 

Slovenski škofje podpirajo vsa prizadevanja za zaščito zdravja ljudi in vse napore za iskanje novih cepiv ter oblik zdravljenja za obolele s koronavirusno boleznijo covid-19.

V letu 2020 smo bili soočeni s pandemijo, ki je omejila naše življenje. Zaradi te krize so številni izgubili svoje najdražje, postali osamljeni in izpostavljenim težkim socialnim ter ekonomskim razmeram. Prav tako pa smo se katoličani znašli z omejitvami na področju verskega življenja. V takšnem položaju se soočamo z upanjem, ki ga prinašajo nova cepiva. V javnosti se ob tem postavljajo različna tehtna vprašanja o etičnosti cepljenja, morebitnih stranskih učinkih cepiv ter njihovi kratkoročni in dolgoročni učinkovitosti. Škofje ob tem ne želimo presojati strokovnih vprašanj, povezanih s cepivi, saj je to pristojnost strokovnjakov in državnih ustanov. Ob tem izražamo podporo vsem, ki se bodo po posvetu s svojim osebnim zdravnikom odločili za cepljenje. V zgodovini se je cepljenje v primeru različnih bolezni izkazalo za učinkovit način za zaščito lastnega zdravja in zdravja bližnjih.

Prav tako je cepljenje ljudi najboljši način za zaščito tistih med nami, ki se iz različnih razlogov ne morejo cepiti in bi jih morebitna okužba zelo prizadela oziroma bi zaradi bolezni lahko umrli. Ob tem poudarjamo, da se ne sme diskriminirati in stigmatizirati okuženih in vseh tistih, ki se iz tehtnih oziroma zdravstvenih razlogov ne cepijo. Tudi v primeru tega cepljenja velja osnovno etično načelo, da naj bo cepljenje vedno prostovoljno in da ima vsak človek pravico do informiranega pristanka. Po danes dostopnih podatkih je Evropska unija odobrila cepivi proti bolezni covid-19, ki jih izdelujeta farmacevtski podjetji Pfizer-BioNTech in Moderna. Za obe velja, da sta pridobljeni na etično sprejemljiv način ter nista pridobljeni iz zarodnih celičnih linij, zato jih katoličani lahko uporabljamo. Ob tem izražamo podporo državnim ustanovam in vladi, da so zagotovili brezplačno cepljenje vsem ljudem ter omogočili dostop do cepiva najprej tistim skupinam, ki so najbolj ogrožene.

Papež Frančišek je napovedal, da se bo dal cepiti, in k temu spodbuja vse katoličane. Zato škofje priporočamo vsem duhovnikom, redovnikom, redovnicam in drugim pastoralnim delavcem, da se po posvetu s svojim osebnim zdravnikom odločijo za cepljenje. S takšno odločitvijo bodo v veliki meri preprečili, da bi postali prenašalci okužbe, ter obenem zaščitili svoje zdravje kot tudi zdravje ljudi, s katerimi prihajajo v stik. Vsi, ki se bodo dali cepiti, bodo prispevali k umiritvi epidemije ter vrnitvi verskega življenja v naše cerkve, župnije in samostane. Škofje vse katoličane vabimo k nadaljevanju molitve za prenehanje epidemije ter k doslednemu spoštovanju vseh ukrepov za preprečevanje epidemije.

 

Msgr. Stanislav Zore, ljubljanski nadškof metropolit in predsednik SŠK

Msgr. mag. Alojzij Cvikl, mariborski nadškof metropolit in podpredsednik SŠK

Msgr. dr. Jurij Bizjak, koprski škof

Msgr. dr. Peter Štumpf, murskosoboški škof

Msgr. Andrej Glavan, novomeški škof

Gospod Rok Metličar, škofijski upravitelj Škofije Celje

 

 


 

Navodila za obhajanje svetih maš v  mariborski metropoliji.

V skladu s sklepom Slovenske škofovske konference, ki je bil sprejet na seji Stalnega sveta SŠK 18. decembra 2020 in se glasi: »Škofje so sklenili, da bodo pri ponovni uvedbi bogoslužja upoštevali epidemiološko stanje v posameznih statističnih regijah«, smo se na zadnji dan leta, 31. 12. 2020, sestali vsi trije odgovorni za posamezne škofije mariborske metropolije, pregledali situacijo in se na temelju tega  odločili:

 1. S ponedeljkom, 4. 1. 2021, ponovno uvajamo bogoslužja  po cerkvah škofij mariborske metropolije, upoštevajoč navodila, ki smo jih škofje sprejeli 18.12. 2020 (navodila v točki 6.).

 

 1. Duhovnike naprošamo, da v cerkvah označijo prostore, ki jih lahko zasedejo verniki oziroma družine. Prav tako naj prilagodilo urnike svetih maš tako, da se bodo lahko verniki razporedili. Na dan Svetih treh kraljev lahko vsak duhovnik daruje štiri svete maše.

 

 1. Duhovnikom svetujemo, da upoštevajo epidemiološko sliko v svojem kraju. Tam, kjer je ta slika še vedno slaba ali pa je svetišče premajhno, se priporoča, da duhovniki svete maše ob praznikih in nedeljah obhajajo samo ob prisotnosti najožjih bogoslužnih sodelavcev, ali tistih, ki so naročili sveto mašo. Ostali verniki pa naj sveto mašo spremljajo preko spleta ali drugih elektronskih medijev. Tam, kjer zaradi slabe epidemiološke slike duhovniki še zmeraj ne morejo obhajati svete maše z verniki, naj duhovniki poskrbijo, da bodo verniki lahko prejeli sveto obhajilo izven svete maše.

 

 1. Pri sveti maši, ki jo duhovnik obhaja sam in jo prenaša preko medijev, lahko sodelujeta organist in tudi solist. Pri svetih mašah z verniki pa je lahko samo instrumentalna glasba.

 

 1. Priporočamo, da si duhovniki priskrbijo pomočnike, ki bodo pomagali pri upoštevanju navodil in pomagali vernikom, da bodo našli prostor v cerkvi.

 

 1. Pri bogoslužjih naj se tudi upoštevajo naslednja navodila SŠK z dne 18. 12. 2020:


1.      Vse vernike, duhovnike, redovnice, redovnike ter katoliška laiška gibanja spodbujamo, naj okrepijo molitev za zdravje, bolnike, zdravstvene delavce, rajne in njihove svojce, blagoslov našega naroda ter konec pandemije.

2.     Svete maše z udeležbo vernikov so dovoljene pod naslednjimi pogoji:

a)     V cerkvi je lahko toliko vernikov (vključno z bogoslužnimi sodelavci), kolikor zadoščajo predpisu 1 oseba (ali ena družina ali člani skupnega gospodinjstva) na 30 m2. Duhovnik(i) so na podlagi odloka v celoti izvzeti iz tega pogoja. V površino cerkve se šteje vsa notranja površina glavne ladje, stranskih ladij in kapel, prezbiterija in pevskega kora (tlorisna površina). 

b)    Udeležba pri svetih mašah je dovoljena samo zdravim vernikom, ki nimajo simptomov okužbe dihal, ne kašljajo in nimajo povišane telesne temperature ter katerih člani istega gospodinjstva niso okuženi.

c)     Vsi prisotni (udeleženci in duhovnik) morajo ves čas nositi maske, vzdrževati medosebno fizično razdaljo vsaj 1,5 metra in si pri prihodu ter odhodu razkužiti roke. Pri tem mora biti vsaka druga vrsta (klop) prosta oseb.

d)    Verniki se pred sveto mašo in po njej ne smejo družiti ali zadrževati v okolici cerkve.

e)     Duhovnik mora med sveto mašo nositi masko. 

f)     Med sveto mašo je v skladu z vladnim odlokom prepovedano (zborovsko oz. ljudsko oz. solo) petje, vključno s petjem mašnika. Pri sveti maši lahko sodeluje organist.

g)    Duhovnik ima med sveto mašo pokrite posode s hostijami za vernike.

h)    Rokovanje ob pozdravu miru se opusti.

i)      Vernikom je dovoljeno deliti sveto obhajilo samo na roko. Delivec obhajila pri obhajanju nosi masko. Pred obhajilom in po njem si mora razkužiti roke. Med pristopom k obhajilu naj verniki spoštujejo medosebno razdaljo 1,5 metra.

j)      Darove za cerkev verniki oddajo v za to določen nabiralnik (košaro).

k)    Pred sveto mašo in po njej ni dovoljena nobena oblika zbiranja ali druženja v cerkvi ali pred cerkvijo (npr. koncerti, t. i. božičnice, pogostitve, molitvene ure, molitve vernikov itd.).

l)      Po sveti maši je treba cerkev obvezno temeljito prezračiti. 

3.     Zunaj cerkva v skladu s splošno prepovedjo združevanja ne sme priti do združevanja ljudi (npr. poslušanje svete maše pred cerkvijo po zvočniku, organiziranje svete maše na dvorišču ali trgu oz. na travniku).

4.     Župnik lahko glede na epidemiološki položaj in zagotovitev ustrezne dostopnosti do duhovne oskrbe vsem vernikom odloči, da se namesto svete maše zagotovi skupni prejem svetega obhajila izven svete maše. Pri tem je treba upoštevati vse zgoraj naštete ukrepe oz. omejitve, ki veljajo za svete maše.

5.     Župnik mora pri obisku jaslic poskrbeti za dodatna pisna opozorila glede spoštovanja vsaj 1,5 metra medosebne razdalje med verniki.

6.     Vsak, ki vstopi v sakralni prostor (cerkev, kapelo, dvorano, kjer poteka bogoslužje itd.), je sam odgovoren za zaščito pred morebitno okužbo, tako kot to velja za vstopanje v druge javne prostore.

7.     Škofje duhovnikom in vernikom priporočajo, naj na svoje telefone namestijo aplikacijo #Ostanizdrav.

8.  Bolni in ostareli naj svete maše spremljajo po medijih, prejmejo duhovno obhajilo, posvetijo čas molitvi, branju Božje besede oziroma dobrim delom (prim. ZCP, kan. 1248, § 2). Prenos svetih maš, ki jih darujejo škofje, bo potekal po Televiziji Slovenija, Radiu Ognjišče in Tv Exodus.

9.  V cerkvi je dovoljena zasebna molitev vernikov v skladu z omejitvami, ki veljajo za svete maše.

10.  Spovedovanje je dovoljeno. V spovednicah mora biti nameščena ustrezna zaščita med spovedancem in spovednikom (npr. PVC-folija) in zagotovljena razdalja 1,5 metra. Spovednico naj se redno prezračuje in čisti. Spovedanec si mora pred vstopom v spovednico razkužiti roke in vanjo vstopiti z masko. Spovedovanje po telefonu in po spletu je izrecno prepovedano, saj ni zagotovljena tajnost. Duhovniki in verniki so to normo dolžni spoštovati. Redna oblika spovedovanja je osebna spoved.

11.  Zakramenta svetega krsta in cerkvene poroke se lahko podeljujeta v krogu družin oziroma istih gospodinjstev. Prva sveta obhajila in birme so do nadaljnjega odloženi.

12.  Obhajanje bolniškega maziljenja je dovoljeno ob upoštevanju, da sta duhovnik in bolnik ustrezno zaščitena (maske tipa N95/KN95/FFP2/FFP3). Bolniški duhovniki in duhovniki, ki oskrbujejo domove za ostarele ter druge podobne ustanove, morajo upoštevati navodila omenjenih ustanov za preprečevanje okužb in od njih pridobiti ustrezno zaščitno opremo. Duhovnik naj med obiskom bolnika na domu nosi masko in si razkuži roke pred obiskom in po njem. Obiski bolnikov na domu za prve petke so dovoljeni.

13.  Cerkveni pogrebi se izvajajo v dogovoru s pogrebno službo in ob upoštevanju vseh navodil NIJZ. Z namenom, da se čakalne vrste za upepelitev skrajšajo, vernike vabimo, da svoje rajne sorodnike pokopljejo na klasičen način s krsto.

14.  Kateheza (verouk) in druge oblike pastoralne dejavnosti se izvajajo na daljavo.

15.  Župnijske pisarna je lahko odprta za srečanje z eno osebo ali eno družino ali enim gospodinjstvom. Duhovnik in vernik naj nosita masko ter si pred obiskom in po njem razkužita roke.

16.  Duhovni seminarji, predavanja (sestanki), ki jih izvajajo škofje, duhovniki, redovnice ali redovniki in laiki iz tujine, niso dovoljeni.

17.  Karitativne ustanove in katoliške vzgojno-izobraževalne ustanove delujejo v skladu z navodili, ki jih izdajo njihova vodstva, ob upoštevanju državnih predpisov.

Za morebitne kršitve vladnega odloka in področne zakonodaje odgovarja župnik oz. odgovorna oseba. V primeru inšpekcijskega postopka ali ukrepanja policije naj odgovorna oseba to čim prej sporoči Tajništvu SŠK na e-naslov: ssk@rkc.si.

Ob vstopu v novo leto, prosimo Gospoda modrosti, da bi znali čas prav uporabljati. Naj bo vsak dan ustvarjanja v Gospodovem vinogradu prežet z ljubeznijo. Tudi čas pandemije naj prečistil misli in besede, da bodo obrodile sadove za večnost.

msgr. mag. Alojzij Cvikl D.J., mariborski nadškof metropolit

msgr. dr. Peter Štumpf SDB, murskosoboški škof

g. Rok Metličar, škofijski upravitelj celjske škofije

 

 

 

 

 

 

 

Navodila za obhajanje svetih maš v mariborski metropoliji2020-12-31 19:35:39

Navodila za obhajanje svetih maš v  mariborski metropoliji.

V skladu s sklepom Slovenske škofovske konference, ki je bil sprejet na seji Stalnega sveta SŠK 18. decembra 2020 in se glasi: »Škofje so sklenili, da bodo pri ponovni uvedbi bogoslužja upoštevali epidemiološko stanje v posameznih statističnih regijah«, smo se na zadnji dan leta, 31. 12. 2020, sestali vsi trije odgovorni za posamezne škofije mariborske metropolije, pregledali situacijo in se na temelju tega  odločili:

 1. S ponedeljkom, 4. 1. 2021, ponovno uvajamo bogoslužja  po cerkvah škofij mariborske metropolije, upoštevajoč navodila, ki smo jih škofje sprejeli 18.12. 2020 (navodila v točki 6.).

 

 1. Duhovnike naprošamo, da v cerkvah označijo prostore, ki jih lahko zasedejo verniki oziroma družine. Prav tako naj prilagodilo urnike svetih maš tako, da se bodo lahko verniki razporedili. Na dan Svetih treh kraljev lahko vsak duhovnik daruje štiri svete maše.

 

 1. Duhovnikom svetujemo, da upoštevajo epidemiološko sliko v svojem kraju. Tam, kjer je ta slika še vedno slaba ali pa je svetišče premajhno, se priporoča, da duhovniki svete maše ob praznikih in nedeljah obhajajo samo ob prisotnosti najožjih bogoslužnih sodelavcev, ali tistih, ki so naročili sveto mašo. Ostali verniki pa naj sveto mašo spremljajo preko spleta ali drugih elektronskih medijev. Tam, kjer zaradi slabe epidemiološke slike duhovniki še zmeraj ne morejo obhajati svete maše z verniki, naj duhovniki poskrbijo, da bodo verniki lahko prejeli sveto obhajilo izven svete maše.

 

 1. Pri sveti maši, ki jo duhovnik obhaja sam in jo prenaša preko medijev, lahko sodelujeta organist in tudi solist. Pri svetih mašah z verniki pa je lahko samo instrumentalna glasba.

 

 1. Priporočamo, da si duhovniki priskrbijo pomočnike, ki bodo pomagali pri upoštevanju navodil in pomagali vernikom, da bodo našli prostor v cerkvi.

 

 1. Pri bogoslužjih naj se tudi upoštevajo naslednja navodila SŠK z dne 18. 12. 2020:


1.      Vse vernike, duhovnike, redovnice, redovnike ter katoliška laiška gibanja spodbujamo, naj okrepijo molitev za zdravje, bolnike, zdravstvene delavce, rajne in njihove svojce, blagoslov našega naroda ter konec pandemije.

2.     Svete maše z udeležbo vernikov so dovoljene pod naslednjimi pogoji:

a)     V cerkvi je lahko toliko vernikov (vključno z bogoslužnimi sodelavci), kolikor zadoščajo predpisu 1 oseba (ali ena družina ali člani skupnega gospodinjstva) na 30 m2. Duhovnik(i) so na podlagi odloka v celoti izvzeti iz tega pogoja. V površino cerkve se šteje vsa notranja površina glavne ladje, stranskih ladij in kapel, prezbiterija in pevskega kora (tlorisna površina). 

b)    Udeležba pri svetih mašah je dovoljena samo zdravim vernikom, ki nimajo simptomov okužbe dihal, ne kašljajo in nimajo povišane telesne temperature ter katerih člani istega gospodinjstva niso okuženi.

c)     Vsi prisotni (udeleženci in duhovnik) morajo ves čas nositi maske, vzdrževati medosebno fizično razdaljo vsaj 1,5 metra in si pri prihodu ter odhodu razkužiti roke. Pri tem mora biti vsaka druga vrsta (klop) prosta oseb.

d)    Verniki se pred sveto mašo in po njej ne smejo družiti ali zadrževati v okolici cerkve.

e)     Duhovnik mora med sveto mašo nositi masko. 

f)     Med sveto mašo je v skladu z vladnim odlokom prepovedano (zborovsko oz. ljudsko oz. solo) petje, vključno s petjem mašnika. Pri sveti maši lahko sodeluje organist.

g)    Duhovnik ima med sveto mašo pokrite posode s hostijami za vernike.

h)    Rokovanje ob pozdravu miru se opusti.

i)      Vernikom je dovoljeno deliti sveto obhajilo samo na roko. Delivec obhajila pri obhajanju nosi masko. Pred obhajilom in po njem si mora razkužiti roke. Med pristopom k obhajilu naj verniki spoštujejo medosebno razdaljo 1,5 metra.

j)      Darove za cerkev verniki oddajo v za to določen nabiralnik (košaro).

k)    Pred sveto mašo in po njej ni dovoljena nobena oblika zbiranja ali druženja v cerkvi ali pred cerkvijo (npr. koncerti, t. i. božičnice, pogostitve, molitvene ure, molitve vernikov itd.).

l)      Po sveti maši je treba cerkev obvezno temeljito prezračiti. 

3.     Zunaj cerkva v skladu s splošno prepovedjo združevanja ne sme priti do združevanja ljudi (npr. poslušanje svete maše pred cerkvijo po zvočniku, organiziranje svete maše na dvorišču ali trgu oz. na travniku).

4.     Župnik lahko glede na epidemiološki položaj in zagotovitev ustrezne dostopnosti do duhovne oskrbe vsem vernikom odloči, da se namesto svete maše zagotovi skupni prejem svetega obhajila izven svete maše. Pri tem je treba upoštevati vse zgoraj naštete ukrepe oz. omejitve, ki veljajo za svete maše.

5.     Župnik mora pri obisku jaslic poskrbeti za dodatna pisna opozorila glede spoštovanja vsaj 1,5 metra medosebne razdalje med verniki.

6.     Vsak, ki vstopi v sakralni prostor (cerkev, kapelo, dvorano, kjer poteka bogoslužje itd.), je sam odgovoren za zaščito pred morebitno okužbo, tako kot to velja za vstopanje v druge javne prostore.

7.     Škofje duhovnikom in vernikom priporočajo, naj na svoje telefone namestijo aplikacijo #Ostanizdrav.

8.  Bolni in ostareli naj svete maše spremljajo po medijih, prejmejo duhovno obhajilo, posvetijo čas molitvi, branju Božje besede oziroma dobrim delom (prim. ZCP, kan. 1248, § 2). Prenos svetih maš, ki jih darujejo škofje, bo potekal po Televiziji Slovenija, Radiu Ognjišče in Tv Exodus.

9.  V cerkvi je dovoljena zasebna molitev vernikov v skladu z omejitvami, ki veljajo za svete maše.

10.  Spovedovanje je dovoljeno. V spovednicah mora biti nameščena ustrezna zaščita med spovedancem in spovednikom (npr. PVC-folija) in zagotovljena razdalja 1,5 metra. Spovednico naj se redno prezračuje in čisti. Spovedanec si mora pred vstopom v spovednico razkužiti roke in vanjo vstopiti z masko. Spovedovanje po telefonu in po spletu je izrecno prepovedano, saj ni zagotovljena tajnost. Duhovniki in verniki so to normo dolžni spoštovati. Redna oblika spovedovanja je osebna spoved.

11.  Zakramenta svetega krsta in cerkvene poroke se lahko podeljujeta v krogu družin oziroma istih gospodinjstev. Prva sveta obhajila in birme so do nadaljnjega odloženi.

12.  Obhajanje bolniškega maziljenja je dovoljeno ob upoštevanju, da sta duhovnik in bolnik ustrezno zaščitena (maske tipa N95/KN95/FFP2/FFP3). Bolniški duhovniki in duhovniki, ki oskrbujejo domove za ostarele ter druge podobne ustanove, morajo upoštevati navodila omenjenih ustanov za preprečevanje okužb in od njih pridobiti ustrezno zaščitno opremo. Duhovnik naj med obiskom bolnika na domu nosi masko in si razkuži roke pred obiskom in po njem. Obiski bolnikov na domu za prve petke so dovoljeni.

13.  Cerkveni pogrebi se izvajajo v dogovoru s pogrebno službo in ob upoštevanju vseh navodil NIJZ. Z namenom, da se čakalne vrste za upepelitev skrajšajo, vernike vabimo, da svoje rajne sorodnike pokopljejo na klasičen način s krsto.

14.  Kateheza (verouk) in druge oblike pastoralne dejavnosti se izvajajo na daljavo.

15.  Župnijske pisarna je lahko odprta za srečanje z eno osebo ali eno družino ali enim gospodinjstvom. Duhovnik in vernik naj nosita masko ter si pred obiskom in po njem razkužita roke.

16.  Duhovni seminarji, predavanja (sestanki), ki jih izvajajo škofje, duhovniki, redovnice ali redovniki in laiki iz tujine, niso dovoljeni.

17.  Karitativne ustanove in katoliške vzgojno-izobraževalne ustanove delujejo v skladu z navodili, ki jih izdajo njihova vodstva, ob upoštevanju državnih predpisov.

Za morebitne kršitve vladnega odloka in področne zakonodaje odgovarja župnik oz. odgovorna oseba. V primeru inšpekcijskega postopka ali ukrepanja policije naj odgovorna oseba to čim prej sporoči Tajništvu SŠK na e-naslov: ssk@rkc.si.

Ob vstopu v novo leto, prosimo Gospoda modrosti, da bi znali čas prav uporabljati. Naj bo vsak dan ustvarjanja v Gospodovem vinogradu prežet z ljubeznijo. Tudi čas pandemije naj prečistil misli in besede, da bodo obrodile sadove za večnost.

msgr. mag. Alojzij Cvikl D.J., mariborski nadškof metropolit

msgr. dr. Peter Štumpf SDB, murskosoboški škof

g. Rok Metličar, škofijski upravitelj celjske škofije

Pridiga2020-12-26 19:07:03

Nedelja svete družine 27.12.2020

 V božičnem času lučke in druga razsvetljava krasi hiše  in obe župniji. Najbrž malokdo ve, od kod izvira ta običaj. Navado prižiganja sveč na okenskih policah so v Ameriko prinesli priseljenci iz Irske. Ko so bili v času angleške nadvlade v deželi katoličani preganjani, se ljudje niso mogli zbirati v cerkvah pri skupni molitvi in maši. Duhovniki so se skrivali zu­naj naselij ter se samo ponoči približali kmetijam in maševali. Najgloblja želja Ircev je bila, da bi vsaj enkrat v življenju prišel duhovnik k njim domov in bi v sveti božični noči maševal pri njih. Mnogi so vso noč molili za to. Zato so na božično noč pustili vrata nezaklenjena in na okna postavili goreče sveče, da bi duhovnik, ki bi prišel v bližino, videl, da je pri njih dobrodošel. Duhovnik bi nato vstopil skozi ne­zaklenjena vrata v hišo, kjer bi ga sprejeli verniki, ki so pobožno in goreče molili, s solzami hvaležnosti v očeh, da je njihova hiša za sveto božično noč postala cerkev.

Angleškim zavojevalcem so to svoje ravnanje raz­lagali, da sveče prižigajo zato, da bi Marija in Jožef, ki bosta iskala prenočišča, našla pot do njihovega doma in ju bodo sprejeli odprtih rok in odprtega srca. Angležem se ta običaj ni zdel nevaren, zato so ga pustili. Sveče na oknih so Irce vedno spominjale na lepo navado, ki je v 19. stoletju prišla v Ameriko in se je razširila v druge države po svetu in se še celo stopnjevala, tako da v božičnem času sveče in druge vrste luči krasijo in razsvetljujejo hiše, ulice in naselja. (Zgodbe za srečo v družini, 69.)

Tudi mi prižigamo svečke in z lučkami krasimo domove in okolico. Najbrž je tudi v nas takrat tiha želja, da želimo odprtih rok in odprtega srca spreje­ti Jožefa, Marijo in vsakega človeka. Morda prav ob prižiganju luči, ki na poseben način predstavlja Kri­stusa, »Luč«, ki »sveti v temi« (Jn 1,5) čutimo, da se je tudi nam v božičnem času približal Bog, kakor se je približal pastirjem v prvi sveti noči. Morda prav od tod izvira lepota in čarobnost božičnega časa.

Ko je angel pastirjem oznanil Kristusovo roj­stvo, so ti opogumljali drug drugega: »Pojdimo torej v Betlehem pogledat to, kar se je zgodilo« (Lk 2,15). Pohiteli so tja in tam našli Kristusa, kakor jim je bilo rečeno: »dete v plenice povito in položeno v jas­li« (12.16). Pastirji so se srečali z Odrešenikom, »ki je Kristus, Gospod«. Izkušnja osebnega srečanja s Kristusom pastirje spremeni, da začnejo drugim pripovedovati o tem, kar so videli. Zato so pastirji ob vrnitvi »slavili Boga, za vse, kar so slišali in videli« .

Upam, da bomo tudi mi druge o božiču spodbujali, naj gredo za Jezusom. Morda bomo kot pastirji govorili: »Pojdimo tudi mi!« Podobno kot pastirji smo mi pri maši pogosto slišali o Kristusovem rojstvu ter ga srečali. Sedaj se moramo podobno kot oni vrniti tja, od koder smo prišli, drugim pripovedovati o tem, kar smo slišali, in govoriti, da smo se srečali s Kristusom. Drug drugega navdušujmo za Kristusa in spodbujajmo k dobremu, ne pa da se oviramo ali predajamo malodušju in pesi­mizmu. Ko so se pastirji vrnili iz Betlehema, je iz njih sijalo navdušenje, da so se drugi »čudili temu, kar so jim povedali« . Kdor se je resnično srečal s Kri­stusom, bo o njem govoril drugim in jih navduševal zanj.

Prižgali smo lučke v naših domovih in okrog njih in na neki način pokazali, da želimo sprejeti Kristusa.

V božični noči smo se srečali z njim. Naj se zares rodi v našem srcu. Navdušeni in veseli ga ponesimo tudi drugim. Komaj čakam tisti dan, ko bomo skupaj pri sveti maši slavili Gospoda. Iskrena hvala za vso vašo pomoč. Želim vam iz srca blagoslovljene in zdrave božične praznike. Ostanimo povezani v molitvi.  Vaš župnik Ciril

 

 

Božično voščilo

Božič je družinski praznik, vendar pa bo letos za mnoge družine zaznamovan z žalostjo zaradi izgube bližnjih, od katerih so se morale ločiti zaradi pandemije, velikokrat brez možnosti, da bi bile ob njih. Druge bodo v skrbeh za svoje drage, ki so bolnišnicah in so primorani biti sami, spet druge pa bodo preživele božični čas ločeno, ker se zaradi različnih vzrokov ne bodo mogle srečati med seboj. Postavitev jaslic v naših domovih je lahko zato letos še bolj pomenljiva in predstavlja dodatno znamenje spodbude in veselja sredi stiske ter prenos družinske tradicije ...

»Kadar smo pred jaslicami, moramo biti vedno pozorni na naslednje: smo pred preprostostjo prizora, ki nam pove, kako nas Bog ljubi. Bog nas ljubi preprosto, takšne, kot smo.« Ob tem je msgr. Fisichella povabil, naj letošnji božič živimo intenzivno kljub različnim oblikam trpljenja, s katerimi se soočajo mnoge osebe zaradi pandemije. Ce je res, da obstaja nevarnost, da smrt, samota in negotovosti zamračijo upanje, je prav tako res, da je potrebno vse to premagati: »V sebi moramo imeti gotovost, da nismo sami, saj mnoge osebe živijo skupaj z nami to isto situacijo; predvsem pa se moramo spominjati, da nas Bog nikoli ne zapusti. Če smo žalostni ali osamljeni, se približajmo jaslicam in poglejmo Dete Jezusa, ki izteguje svoje roke in želi, da bi ga sprejeli. Tudi mi torej iztegnimo roke, objemimo ga in čutili se bomo manj osamljeni.«

Ob jaslicah skupaj z angeli prepevajmo: Slava Bogu na višavah! Oznanimo vsemu svetu, da smo odrešeni!

Blagoslovljene in lepo doživete božične praznike; zdravja, sreče in poguma v novem letu 2021!

 

Starejše novice