Gospod z vami!

 

Skupine / Župnijski gospodarski svet

Člani GS skupaj z župnikom skrbijo za cerkveno premoženje župnije. Član je lahko vsak odrasel vernik, ki je pošten, vesten, na dobrem glasu in ki se razume na gospodarske stvari.

Člani tesno sodelujejo z župnijskim pastoralnim svetom. Skupaj z njim pomagajo župniku iskati primerne ljudi za službe organista, cerkovnika, župnijske gospodinje.

So zastopniki župljanov pri oskrbovanju cerkvenega premoženja; zato se ne sme ničesar spremeniti ali odtujiti, ne da bi člani povedali svoje mnenje. Za vse spremembe ali odtujitve je pristojen škofijski ordinariat.

Če člani GS opazijo stvari, ki škodujejo cerkvenemu premoženju, ali da je le to premalo zavarovano, o tem nemudoma obvestijo župnika in mu pomagajo, da se stvari popravijo.

Ob župnikovi smrti pomagajo kaplanu ali bližnjemu župniku ter dekanu, da se cerkveno premoženje zavaruje in začasno oskrbuje.