Gospod z vami!

 

Skupine / Župnijski pastoralni svet

Župnijski pastoralni svet (ŽPS) je župnikovo posvetovalno in delovno telo, ki preučuje, načrtuje, spremlja in preverja izvajanje pastoralnega dela v župniji.

ŽPS predstavlja in izraža edinost v različnosti karizem, služb in stanov v župniji. Spodbuja in omogoča soodgovornost in sodelovanje vseh vernikov pri pastoralnem delu v župniji na področju oznanjevanja, bogoslužja in dobrodelnosti ter pri tem povezuje delo duhovnika in laikov.

Vsak član je dolžan župniku pomagati pri pospeševanju pastoralne dejavnosti in ima pravico predlagati vprašanja, ki naj jih ŽPS obravnava na svojih sejah.

Člani ŽPS-a so predstavniki župljanov in ne njihovo nadomestilo. K vključevanju v življenje župnije smo namreč poklicani vsi župljani, ne le člani ŽPS-a. Člani ŽPS-a ne morejo edini prevzemati bremen posamičnih župnijskih aktivnosti, nalog, prireditev, akcij, ampak v ta namen v svojih domačih okoljih organizirajo skupine vernikov ter se tudi sicer vestno trudijo najti poti in načine, kako pritegniti k življenju župnije čimvečje število ljudi iz obrobja.