Gospod z vami!

 

Arhiv župnijskih novic
Pridiga2020-10-24 20:27:15

Pridiga za 30 navadno oziroma egnanjsko nedeljo 25.10.2020

Lepo pozdravljeni spoštovani farani. V današnjem Matejevem evangeliju, bomo lahko za?utili, kako naporen dan, je Jezus preivljal. e od za?etka se je moral prerekati z razli?nimi skupinami v takratnem ?asu Jeruzalema (veliki duhovniki, farizeji, pismouki, u?itelji postave), ki so mu postavljali uganke, da bi ga spravili v past. U?itelj postave sprašuje Jezusa: Katera je najve?ja zapoved? Jezus odgovarja iz izkušnje svojega ivljenja: Ljubiti Gospoda, svojega  Bog, z vsem srcem, z vso dušo in vsem mišljenjem. To je najve?ja in prva zapoved. Prav je, da se sedaj za nekaj trenutkov ustavimo pri teh Jezusovih besedah.

1. Z VSEM SRCEM: Mo? Jezusove ljubezni: Pred praznikom pashe je Jezus, ker je vedel, da je prišla njegova ura, ko pojde s tega sveta k O?etu, in ker je vzljubil svoje, ki so bili na svetu, tem izkazal ljubezen do konca. (Jn 13,1) Imam rad svojega Boga, mu tudi to povem ali pokaem z zvestobo molitvi in vztrajnosti, da moje ivljenje postane boji dar ljubezni do Boga in blinjega. Kolikokrat smo lahko v ljubezni mla?ni ali egoisti?ni, okrog sebe pa v teh trenutkih ne vidimo delo boje ljubezni. Ustvarjeni smo po boji podobi, ki je ljubezen. Prva naša temeljna potreba je: biti ljubljen. Kdor ne pozna ljubezni Boga, se lahko pogosto ?uti osamljenega ali razo?aranega. Bog nas ljubi, brez prera?unavanja vedno in povsod. To je dar Njegove zastonjske ljubezni. Vabi nas, da jo sprejmemo in da jo darujemo naprej, tako, da tudi mi postanemo, dar boje ljubezni za drugega. Taka dra, nas na ivljenjski poti, dela vesele, umirjene in spoštljive. Ko bi na prvo mesto postavili ljubezen do Boga, bi vse ostale stvari videli v pravi lu?i. Na tej poti ljubezni do Boga, lahko vedno rastemo, kot pavi pape Fran?išek: vsi smo poklicani k svetosti, katere izvir je pristna in ?ista ljubezen do Boga in blinjega. Poskusimo vsak dan in vsako delo, delati z veliko ljubeznijo.

 2. Z VSO DUŠO:  Da, Boga ljubim z vsemi ?utili in vsem spoznanjem. Prepri?am sem, da imamo vsi notranjo izkušnjo bojega dotika. Kaj to pomeni! Da smo v molitvi doiveli, da se nas je boja beseda dotaknila- nagovorila. Da po molitvi imamo ve? zaupanja v Boga. Da nas spremlja tiho veselje. Da je v našem srcu ve? svobode in hvalenosti. Da laje odpuš?amo in poslušamo. Preko ?util, nam Bog eli veliko povedati in pokazati, kako nas ljubi. Tudi mi, lahko uporabimo vsa ?utila, da Bogu pokaemo, kako ga ljubimo. Neko? mi je eden duhovnik rekel: Boga toliko ljubiš, koliko se z njim pogovarjaš. Apostol Pavel v drugem berilu Tesalun?ane nagovarja: Besede ste prejeli v veliki stiski in veseljem Svetega Duha. Koliko bolj je velika stiska, korona virusa, covid 19, toliko bolj rabimo veselje Svetega Duha. Eden od razlogov veselja je tudi ta, da je Jezus vedno z nami. Trudimo se, da bomo vedno ostali z Jezusom trdno povezani z vero, upanjem in ljubeznijo. Lahko, Jezusu in boji materi Mariji povemo, da smo hvaleni za vse milosti, ki smo jih deleni preko molitve in dobrih ljudi.

3. VSEM MIŠLJENJEM: Imeti logiko Jezusovega mišljenja – boje besede.  Jezusova logika je, da izpolni O?etovo voljo, zato mu je pokoren iz ljubezni do konca (kria) . Ko bi bilo tudi to, naše mišljenje, da vedno izpolnimo bojo voljo. Posledica takega ravnanja bi bila;, da smo; hvaleni, usmiljeni, ljubeznivi, ponini, iskreni, veseli pravi?ni, notranji umirjeni, in trdni v veri. Mislim, da imamo še veliko narediti na sebi, da bomo še bolj podobni Jezusovi besedi. Jezus nas vabi, da najprej iš?emo boje kraljestvo in vse ostalo nam bo navreno. Smo na poti, da mu zaupamo pri tem naj nam pomaga boja mati Marija »zgodi se po tvoji besedi«.  (Lk. 1,38)

Ko ljubimo Boga, z vsem srcem, z vso dušo in vsem mišljenjem, takrat lahko v resnici ljubimo blinjega takšnega kakršen je, ker ga gledamo to, kar je v njegovi notranjosti. Posebej prosimo Jezusa, za dar ljubezni do Boga in blinjega.  

»ZGODBA« Neki menih seje usedel na breg potoka, da bi meditiral. Ko je odprl o?i, je v vodi zagledal škorpijona, ki seje brezupno boril za ivljenje. Poln usmiljenja je menih potopil roko v vodo, zagrabil škorpijona in ga varno dvignil na breg. V zahvalo seje škorpijon nenadoma obrnil in ga na vso mo? ugriznil. Meniha je mo?no zabolelo. Menih seje ponovno posvetil meditaciji, toda ko je odprl o?i, je videl, da je škorpijon ponovno padel v vodo in da se z zadnjimi mo?mi bori za ivljenje. Še enkrat gaje torej potegnil iz vode in škorpijon ga je še enkrat ugriznil, tokrat tako mo?no, daje zakri?al od bole?ine. V tretje seje ponovilo enako. Menihu so se zaradi neznosnih bole?in nabrale solze v o?eh. Neki kmet, kije vse skupaj opazoval, je vzkliknil: »Zakaj se trudiš, da bi pomagal tej hudobni stvarci, ki ti povzro?a samo zlo in bole?ino, namesto da bi ti bila hvalena?« »Zato, ker oba slediva svoji naravi,« odgovori menih. »Škorpijon je ustvarjen za to, da pika, jaz pa za to, da izkazujem usmiljenje.« In ti, za kaj si ustvarjen?

Arhiv novic