Gospod z vami!

 

Arhiv župnijskih novic
Pridiga2020-12-20 11:54:23

4. ADVENTNA NEDELJA 20.12.2020

Najprej vas prisrčno pozdravljam na 4 adventno nedeljo. V današnjem Lukovem evangeliju je angel oznanil Mariji njeno poslanstvo, ki je postalo razlog veselja. Trikrat na dan zvonovi oznanjajo avemarijo: začetek, sredino in konec dneva potapljajo v ta dogodek. Marijin da, je pritegnil Boga v svet na poseben način. Marija je podoba vsakega vernika  in vse Cerkve. Tudi cilj mojega življenja je izreči ta da. To je srečanje, ki ga je Bog iskal, od kar je ustvaril človeka.  V Mariji je Ljubezen ljubljena: našla je dom, kamor se bo naselila. Tu je začetek vrhunca medsebojne ljubezni, med Bogom in človekom, ki bo močnejša od smrti. Marija je pri Bogu našla veliko večjo milost od tiste, za katero si je npr. Mojzes sploh upal prositi (videl je Božje veličastvo samo v »hrbet« - 2 Mz 33,18); našla je takšno milost, da je bila polna vse milosti. Boga, ki ga nihče ni mogel doseči in videti, niti misliti ali ga predstavljati, bo spočela, rodila in objemala … Bog izvede nemogoče tako, da daruje človeku svojega Svetega Duha. Začetek novega življenja ni več po človeško, ampak po božje.

Pri Ma­riji se ponovi vzorec, kakršnega poznamo pri drugih klicih v Svetem pismu. Pomislimo samo na preroka Izaija in Jeremija, kako se branita, ko ju Bog pokliče za preroka in jima tako nalaga novo poslanstvo. Strah ju je in čutita se nemočna: »Jaz pa sem rekel: ‘Oh, Go­spod, ne znam govoriti, ker sem še deček’« (Jer 1,7), in grešna: »Gorje mi, ker sem mož z nečistimi ustnicami ...« (Iz 6,5), da bi zmogla novo odgovorno nalogo. Ker se prerok boji, ga Bog opogumi: »Nikar se jih ne boj, saj sem jaz s teboj, da te rešujem« (Jer 1,8). Tudi pri Marijinem poklicu vidimo: ko Bog človeka pokliče in mu zaupa nalogo ali poslanstvo, mu da tudi milost in moč, da bo zaupano nalogo izpolnil. Seveda pa tega ne smemo razumeti ozko, nekako tako, da Bog pomaga samo tistim, ki jih kliče v svojo posebno službo duhovništvo ali redovništvo. Ne, milost in moč daje vsakemu človeku, ko ga pokliče za neko poslanstvo, na primer zakoncema, ko se poročita, pa tudi, ko je njun zakon preizkušan, ko se jima rodi prizadet otrok ali otrok sploh ne moreta imeti ... Bog nam stoji ob strani tudi, ko nas zadene preizkušnje, bolezni, korona virus, nenadne izgube lju­bljene osebe, osamljenost, veliko razočaranje ...

Da Bog misli resno in da vse skupaj ni prevara, da Mariji znamenje: »Glej, tudi tvoja sorodnica Elizabeta je spočela in rodila sina v starosti; in to je šesti mesec njej, ki so jo imeli za nerodovitno. Bogu namreč ni nič nemogoče«. To znamenje bo zagotovilo tudi Ma­riji: če je Bog zmogel izvesti svoj načrt z Elizabeto, ga bo zmogel tudi s teboj. Pogum!

Seveda pa mora poklicani, če hoče izpolniti za­upano nalogo in začutiti božjo bližino ter pogum, prej stopiti v osebni stik z Bogom. Marija Boga tako posluša in upošteva, da se mu da popolnoma na vo­ljo: »Glej, dekla sem Gospodova, zgodi se mi po tvoji besedi!«  Tako se Marijin »da« zgodi v »kon­tekstu ljubezni«, v ozračju bližine in prijateljstva z Bogom. Ko Marija spozna, da Bog računa z njo, da jo upošteva, skratka, da jo ljubi, lahko v moči te ljublje­nosti sprejme njegov načrt.

 Kaj mi ostaja iz mojih srečanj z Bogom: Kaj je meni Bog povedal v zadnjem obdobju? Kam me vabi? Kaj pričakuje od mene v tem času korona virusa? Kdo so angeli, ki mi jih pošilja? Preko katerih komunikacijskih kanalov sprejemam največ božjih sporočil? Marija išče in sprašuje: kako se bo to zgodilo. S katerimi vprašanji prihajam v kraj svoje molitve? Kaj me skrbi v tem zadnjem obdobju? Katera vprašanja si jaz postavljam? Kaj iščem? Česa me je strah? Kje so izvori moje negotovosti in nejasnosti? Na čem temelji moje upanje? Marija odgovori: Zgodi se! Je moja beseda jasen odgovor? Angel obljublja veselje. Marijo pozdravi: »Veseli se, napolnjena z milostjo!« To ni preprosto človeško veselje, marveč Očetovo večno veselje nad svojim Sinom, ki se po Svetem Duhu sedaj naseli v Mariji in želi, da je tudi vsak vernik poln tega veselja. Kaj mi prinaša mir in tiho radost v srce? Prosimo Gospoda, da bi tudi nas prevzela njegova ljubezen in bi v moči te ljubljenosti sprejeli poslanstvo, ki nam ga je zaupal ter pri tem čutili blagodejnost nje­gove bližine. Želim vam iz srca blagoslovljeno 4 adventno nedeljo. Ostanite zdravi. V molitvi smo povezani.

 

Vaš župnik Ciril

 

 

 

Arhiv novic