Gospod z vami!

 

Verouk

Veroučna ura: Učna ura traja 45 minut.
Za dogodke pred ali po veroučni uri oz. za dogodke zunaj župnišča kateheti ne odgovarjamo, kakor tudi ne za imovino veroučencev (kolesa, dežniki, mobilni telefoni, šolske torbe).
Veroučenci morajo k uri obvezno prinašati učbenik in delovni zvezek. Domače naloge morajo pisati sami, kar pa ne pomeni, da jim starši ne smete pomagati.
V veroučno učilnico se ne prihaja s hrano, pijačo in vklopljenimi mobilnimi telefoni.
Lahko se zgodi, da kdaj verouk odpade zaradi bolezni ali drugih nenadnih okoliščin, o katerih staršev oz. otrok ni mogoče pravočasno predhodno obvestiti.

Maše za veroučence med letom:
Od veroučencev se pričakuje reden obisk nedeljskih in prazničnih svetih maš ob zapovedanih praznikih.
In še to: naj ne bo veroučenec osamljen pri maši, kot da ne bi imel očeta, mame, bratov, sester...

Vloga staršev pri verski vzgoji:
Osnove duhovnega in verskega življenja dobi otrok predvsem v domači družini. Družina vzgaja, če hoče ali noče. Tako zavzeto versko življenje v družini kot brezbrižnost staršev za vero in verouk otroke oblikuje. Vsako na svoj način. Starši morate biti pripravljeni tudi sami prevzeti svoj del odgovornosti za versko vzgojo otrok. To pomeni, da se boste trudili za družinsko molitev, reden obisk nedeljske maše in za vzgojo krščanskih verskih vrednot.

Pričakujemo tudi, da se boste zanimali, kako je z vašim otrokom pri verouku in da boste sodelovali na sestankih za starše.