Gospod z vami!

 

Življenjske misli
Praznik
04.01.2013 19:59:08PraznikKaj je v Svetem pismu praznik? To ni zgolj spominjanje, ko si ljudstvo
kliče pred oči slavne pretekle dogodke.

Tudi ni karšnokoli \"zborovanje\", skupno veselje, preprost vzgib za
shajanje, podružbljanje.

Svetopisemski praznik je dejansko izkustvo božje moči nad nami; izkušamo ga v
obredu, molitvi in veselju, kakor ga je božje ljudstvo izkušalo v velikonočnem
prazniku.

Zato nas svetopisemski praznik poveže s temo izmenjavanja in pravšnega odnosa
med delom in počitkom, ki je temeljna stvarjenjska in stvarstvena tema. Zahteva
pa, da smo v dejanskem zgodovinskem odrešenjskem načrtu tudi odrešeni.

Ta tema \"delo-počitek\" bi pravzaprav lahko postala še ena oblika
odtujenosti, če bi počivali zato, da bi lahko več delali, več proizvedli.
Počitek bi se tedaj vključil celo v program izkorišÄanja...

Nasprotno pa je praznik resnično \"izhod\" iz tega ritma časa; je
sprejemanje božjega odrešenja vase kot nekaj novega in različnega. To odrešenje
pa izkušamo skupaj, v razsežnosti, ki jo doživljamo kot temeljno izkustvo
odrešenja.

Praznik je za kristjana izkustvo vere v Jezusovo vstajenje; izkustvo krstnega
prerojenja; izkustvo evharistije, ki jo doživljamo skupaj v ozračju praznika,
veselja in prejetega odrešenja.