Gospod z vami!

 

Življenjske misli
Postni čas
16.01.2013 08:49:45

Evangelij nam opisuje tri velike skušnjave, ki jih
je Jezus premagal za nas. So simbol vseh človeških skušnjav in vsega, kar se
zoperstavlja mesijanskemu in odrešilnemu Jezusovemu poslanstvu.

Jezus pa odgovori Satanu na tri načine.

- Predvsem tako, da se opre na božjo besedo: \"Človek živi od vsake besede,
ki prihaja iz božjih ust.\"

- Potem tako, da zavrne lahkotno življenje, polno spektakularnih čudežev, stopi
na, nasprotno, na pot ponižnosti, na skrito in preprosto pot vsakdanjih
dolžnosti.

- Slednjič tako, da zavrne sleherno zemeljsko oblast, vsak posvetni uspeh, da
bi oznanil, kako ima Bog absolutno prvo mesto. Kajti božje prvenstvo je
korenina vsega, kar je pravično in prav, medtem ko je zanikanje takega
prvenstva gnila korenina neke kulture, ki je nesposobna braniti najbolj osnovne
vrednote poštenja in podpirati življenje, kjer je najbolj ogroženo.

Jezus nas torej uči, da preživimo post tako, da se opremo na božjo besedo, ki
jo vsak dan premišljujemo v berilih pri bogoslužju; tako, da živimo svoje
življenje vedro in ponižno, ne da bi iskali spektakularnosti in izredne stvari,
ampak tako, da se skrijemo v služenju in ljubezni, ki nam ju ponuja Gospod;
tako, da oznanjamo vedno in povsod božje prvenstvo, nadvse ljubljenega Boga,
Boga, ki je nad vsem: \"Samo Gospoda moli in samo njemu služi!\"