Gospod z vami!

 

Življenjske misli
Poslušanje
16.01.2013 08:50:58

\"Sedela je pri Jezusovih nogah in poslušala njegovo besedo.\"
Sedeti pri nogah nekoga je drža učenca pred učiteljem. V knjigi Apostolskih
del, na primer, ko Pavel pripoveduje o svojem življenju, pravi: \"Od mladih
nog sem sedel pri Gamalielovih nogah v Jeruzalemu,\" bil sem njegov učenec,
on pa je bil moj učitelj. Zanimiva je drža Marije (Martine sestre), ker v
evangeliju srečamo kot učence samo moške, apostole. Tu pa je prikazana neka
ženska kot učenka, ki posluša Učiteljeve besede. Na misel nam pride Jezusov
izrek: \"Blagor njim, ki božjo besedo poslušajo in jo uresničijo.\"
Marija živi ta evangeljski blagor, blagor poslušanja Besede. Je popolna podoba
učenca, človeštva, ki posluša božjo besedo in je tudi neposredna podoba, ki nas
spomni na podobo popolne poslušalke, Marije, Jezusove matere, ki pravi:
\"Zgodi se mi po tvoji besedi.\" In o Martini sestri lahko rečemo to,
kar je povedano o Mariji, Jezusovi materi: \"Ohranila je te besede in jih
premišljevala v svojem srcu.\"

Marija iz Nazareta in Marija iz Betanije sta vzor poslušanja, vzor učenca, ki
zna Besedo sprejeti in jo ponotranjiti, vzor kontemplacije, podoba Cerkve, ki
posluša in na prvo mesto postavlja božjo besedo, poslušanje Gospoda.