Gospod z vami!

 

Življenjske misli
Politika
09.02.2013 11:45:53

Ali se res splača aktivno udejstvovati se v politiki?

Rad bi dal odgovor, ki je morda malce drzen, vsekakor pa radikalen. ÄŒe ne dospemo do nekega kontemplativnega gledanja na politiko, bomo le stežka ponudili absolutno veljaven odgovor na naše vprašanje. Dali bomo koristne, udobne, potrebne, nujne odgovore, nikoli pa absolutno veljavnih; nikoli takega odgovora, ki bi nas podpiral v najtežjih trenutkih političnega delovanja, ki je polno dvoumnosti in pasti.
Potreben je pogled z najvišje višave, to je kontemplativni pogled na politiko. Tega pa boste lahko izlušÄili, na primer, iz knjige Razodetja, iz pisma Efežanom ali pa Kološanom.
Naše vprašanje bi lahko izrazili takole: Kam je usmerjena politična dejavnost, ki jo razumemo kot konstruktivno dinamiko neke družbe in ne le umetnost lovljenja ravnotežja?
Odgovor je tak: Politična dejavnost je usmerjena k edinosti človeškega rodu.
In v tej usmeritvi privzema politična dejavnost svoj dokončen in odločilen pomen. Edinost človeškega rodu pa je teološka vrednota, ker je zgodovinski odsev božjega Jeruzalema, mesta, h kateremu se steka vsa zgodovina odrešenja; in je zgodovinski prepis - resda nepopoln, vendar pa veljaven - trinitaričnega občestva božjih oseb v zgodovini.
Odgovor torej kontemplira skrivnost Trojice, ki se izraža v nebeški in zemeljski Cerkvi in daje svojo verodostojno senco v edinosti vseh ljudi, v edinosti človeškega rodu, ki jo razumemo kot poslednji cilj slehernega političnega dejanja.
Planetarna edinost - zgodovinska senca božjega mesta, h kateremu teži zgodovina odrešenja, in zgodovinski odsev trinitaričnega občestva božjih oseb - je oprijemljiva resničnost, je vrednota, za katero se splača prizadevati in ki nam mora biti vedno pri srcu.