Gospod z vami!

 

Življenjske misli
Pokvarjenost
09.02.2013 11:46:30

Prerok Amos pravi, da se še sonce zamrači opoldne, kadar se opravljajo v deželi nedovoljeni posli.
Družbena pokvarjenost zatemni zemljo kot v trenutku Kristusove smrti. Ta pokvarjenost okuži zrak in dela prepreko soncu tudi v našem mestu.
Koliko je okolišÄin, pred katerimi se moramo braniti! Koliko je oblik, ki glodajo družbeno tkivo kot zajedalci in se pogosto redijo na račun propadanja le-tega!
Tu je rak mamil; mislim na žalost, ki jo povzroči navzočnost odvisnika v družinah; mislim na počasno ugašanje čustev in življenja, kar vse povzročajo mamila v svojih žrtvah. In s še večjim ogorčenjem in žalostjo mislim na vse tiste, ki špekulirajo z mamili in vlečejo iz njih brezmejne dobičke, večje od vsakega podjetja, ki se ukvarja z neko proizvodnjo; mislim na tiste, ki v neizmernem in prepredenem trgu z neverjetnim cinizmom preprodajajo, navajajo in vabijo k temu, da bi se kdo izročil nič več človeškemu načinu življenja.
Odmeva pa Jezusova beseda: \"Bolje bi bilo, ko bi se ne bili rodili.\"
Kakšna sramota je slišati, da je najbrž to ena izmed največjih trgovskih dejavnosti v našem koncu sveta!
Potem pa so tu še \"botri pornografije\", ki vlečejo neizmerne zaslužke iz tega opolzkega poslovanja, ki seukvarja z vulgarnostmi.
In kaj naj bi rekli še o tistih oblikah pokvarjenosti, ki se v družbi povezujejo z namenom prestopništva, ropanja, ugrabljanja ljudi, izsiljevanja, zastraševanja in ki se včasih celo naslanja na skrb vzbujajoč molk, ki šÄiti prestopnika?
Ne smemo misliti, da nas to zlo ne more prizadeti. Podobno je starodavnim epidemijam kuge, ki so jih najprej skušali zakriti, da bi zanikali njihov obstoj.
Končno pa obstaja še \"bela\" pokvarjenost, tista, ki se vsiljuje kot nerazumno upravljanje z denarjem drugega, kot vsakovrstne netočnosti v upravljanju, kot lahkotno zapravljanje in zanemarjanje dobrin, ki pripadajo vsem, kot raznovrstne oblike politične korupcije, podpiranja ali podrepništva, nepravično razdeljevanje privilegijev, izmikanje resnim državljanskim dolžnostim.