Gospod z vami!

 

Življenjske misli
Oznanilo
17.03.2013 16:28:13

Prvo oznanilo, tisto, iz katerega se je porodilo kršÄansko gibanje, je bilo oznanilo, da je Jezus iz Nazareta - tisti, ki so ga umorili - vstal od mrtvih. To dejstvo je zelo pomembno, ker nam omogoča pojasniti, da kršÄanstvo nima izvora ideološkega tipa. Ni se rodilo, na primer, iz oznanjevanja bratstva med ljudmi ali iz razglašanja božjega očetovstva (kot je trdil Harnack). Pri njegovem prvem izviru ne stoji niti teološki obrazec niti program za moralno prenovo, ampak preprosta trditev, da Jezus iz Nazareta, ki je bil križan, živi.
Celo rimski oblastnik, ki mu ni bilo dosto mar za verske zadeve, kakršen je bil prokurator Fest, je tak vtis razbral iz obtožb zoper apostola Pavla. Šlo je za \"nekega Jezusa, ki je bil mrtev, Pavel pa je trdil, da je še živ.\"
Na kakšen način so prvi kristjani oznanjali, da Jezus živi? Kakšni so bili obrazci, izrazi, govorica?
Prvi učenci so se izražali realistično tako: Jezus iz Nazareta je vstal in i smo ga videli. Ni šlo torej ne za idejo o nekem Kristusu, ki bi bil nekako medlo živ v spominu učencev, niti za neko upanje, ki ostaja onkrajvseh porazov. Pred nami je marveč nadvse oprijemljivo pričevanje srečanja med osebami.