Gospod z vami!

 

Življenjske misli
Otroci
17.03.2013 16:29:04

Otrok, ki se rodi, je dar. Daru pa ne moremo zavrniti, temveč ga sprejmemo z veseljem. Iz tega preprostega razmisleka nujno sledi odkrita obsodba dejanj, ki zavračajo, zanikajo ali celo odpravljajo takšen dragocen dar. Do daru nimamo nikoli pravice. Dar sprejmemo, kakršen je. Potemtakem lahko tudi tisti način izražanja o \"pravici do otrok\", kot da bi bilo to nekaj samo po sebi umevnega, pripelje do popredmetenja otroka; ta postane zgolj stvar in se ga ne prepozna več kot dar. Če pa je otrok dar, smo poklicani, da ga sprejmemo takega, kakršen nam je dan, ne da bi ga vnaprej določali na način, ki ne spoštuje pomena človeka v ustvarjalnem deju. Iz teh argumentov bi lahko nadaljevali z naslednjimi koraki v kritičnem razmišljanju o raznih postopkih genetske manupulacije; vendar se tu ne bomo poglabljali v to, čeprav je to dandanes izredno pomembno za družinsko, družbeno, civilno in politično moralo.