Gospod z vami!

 

Življenjske misli
Oči
08.04.2013 08:15:18

Ko se odpro oči, se začne obnovljeno bratstvo: od sovraštva in nezaupanja pridemo do priznanja človeka, prijatelja.
Značilen primer obnovljenega bratstva tudi z antropološkega vidika je v Prvi Mojzesovi knjigi prepoznanje Jožefa, ki se da spoznati bratom. Njega, ki so se ga prej bali in ga niso spoznali, ker so bili pod vtisom strahu, groze, preplašeni pred njim in njegovim skoraj faraonskim sijajem, njega v nekem trenutku prepoznajo kot brata. Obnovljeno človeško bratstvo torej simbolizirajo odprte oči. ÄŒloveku, ki v nekih situacijah živi, kot bi bil slep, se potem odpro oči.
ÄŒe stopimo z antropološke ravni na zgodovinskoodrešenjsko, se simbol razširi, tako v pomenu kot v izpeljavah.
Oči se odpro za rešenje: ta tema je pogosto rabljena v Svetem pismu. ÄŒlovek se odpre zakladom zapovedi, postave; to je odprtje Svetega pisma samo.
Sveti Pavel nam v Drugem pismu Korinčanom pravi, da so oči Judov, ki berejo postavo, zastrte; ko pa bo prišel Kristus, bo zagrinjalo padlo in se bodo oči odprle.
Isto Sveto pismo lahko beremo z zamračenimi očmi (dobesedno: ne da bi doumeli pomen) ali pa z odprtimi očmi. Vendar pa je odprtje oči milost, dar, ker sam Duh odpira oči, Duh, ki nam ga daje Vstali.