Gospod z vami!

 

Življenjske misli
Notranjost
02.05.2013 13:39:24

Delati po božje ni napor nekega prili enja k zunanjemu vodilu, ampak je žuborenje vode življenja v srcu kristjana. Kristjan deluje, ker je orošen z milostjo in s pomočjo razločevanja po Svetem Duhu zaznava, kako se mora gibati, izbirati, delati.

Lepota in veličina kršÄanskega življenja je v morali, ki se poraja iz središÄa.
Med velikimi cerkvenimi učitelji je znal prav sveti Avguštin najbolj dojeti načelo ponotranjenosti: kršÄansko življenje ima svoj izvirni studenec, ki je delo Duha, rojeva pa se iz človekove notranjosti in se izraža v svetosti in pravičnosti. Z drugimi besedami, je zakon nove zaveze. Sveti Tomaž je povzel to značilnost evangeljskega človeka in zapisal: \"Lex Novi Testamenti principaliter consistit in Spiritu Sancto.\" Zakon nove zaveze obstoji prvenstveno v Svetem Duhu, tej notranji sili, ki usposablja človeka, da deluje v skladu v božjimi nravmi.