Gospod z vami!

 

Življenjske misli
Nenasilje
02.05.2013 13:40:31

ÄŒe se postavimo v kontekst indijske kulture in religije, mislim, da je treba pritrditi, da ima nenasilje svoje korenine v notranji drži duha, za katero se človek močno prizadeva in jo imenujemo mir duše in srca.

Ne gre torej za resničnost, ki bi jo morali doseči, ker je dobra sama v sebi ali ker je politično koristna za človeško soglasje, ampak gre za notranjo držo, ki obstaja, še preden se za nekaj zavzemamo. Pot do tega je seveda zelo dolga, to je težka pot askeze. V sebi moramo odkriti vse korenine nasilnega delovanja, odkriti jih v svojih nagonskih kretnjah, v čustvenih odzivih, v napetostih ali antipatijah, ki se zbujajo v nas, v predsodkih, ki jih imamo v škodo enih in korist drugih. Odkriti moramo torej vse te stvari, ki so na zavedni ravni morda celo prekrite z našo vljudnostjo in zato ostajajo v nas kot močne korenine nasilne čustvenosti. Zatorej je treba preveriti družinske in osebne odnose, če nas čustveno zapletajo z občutji zavračanja, nesprejemanja, nasprotovanja, mašÄevanja, zmagoslavja, užaljenosti.