Gospod z vami!

 

Življenjske misli
Navzočnost
09.05.2013 09:04:07

Bog je nujno obzorje vsega, kar smo in kar delamo. Bog je obenem tudi središÄe, srce vsake resničnosti, zaradi česar je vse v njem in je on v vsem.

Jezus pa, Božji Sin, ki je tudi sam Bog, je obzorje vse zgodovine, vsega življenja, vsakega dne. Vstali Jezus je tu med nami kot živo središÄe tega, da obstajamo kot Cerkev. V nas ni z izredno močjo čudežev (to moč je tudi sam zelo zmerno in skromno uporabljal), ampak z nenehno nevidno in skrivnostno navzočnostjo, ki je lastna božji skrivnosti, tistemu lahkotnemu in skoraj nezaznavnemu siju, ki je božja skrivnost in ki ga vendar zmorejo dojeti tisti, ki so rojeni iz Boga.
Jezus je navzoč v svoji besedi, ki je oznanjena v Svetem pismu in v glasu Cerkve. Ko torej poslušamo to besedo, smo v resničnem občestvu z Vstalim in naše srce razganja od veselja, ker čuti to globoko notranjo sozvočje, to nerazdeljivi odnos, ki se je vzpostavil med nami in vstalim Jezusom in ga oznanjena božja beseda nenehno prebuja kot silen električni tok in stori, da vzdrhti notranjost našega srca.
Jezus je v nas vselej, kadar prejemamo zakramente, vselej, kadar izvršujemo te kretnje in izgovarjamo te preproste besede, v katerih se nam daje, da ga začutimo kot živega in vstalega.
Jezus je v srcu vsakega človeka, ki veruje in upa, je v srcu človeštva, ki je njegovo, v srcu njegove Cerkve. Jezus je tam, kjer se ga proslavlja in se ga ljubi; je v najmanjših, bolnih, zaprtih, izrinjenih, v osamljenem tujcu, ki nima sredstev za preživetje; je v tistih, ki so zapušÄeni, je v najrevnejših ljudstvih sveta, v družinah, kjer je doma trpljenje, zavračanje, nezmožnost medsebojnega prenašanja, bolečina. Jezus vstopa v vsako trpljenje in ga lahko poživi in preobrazi z močjo svojega Svetega Duha.
Glejte, kaj pomeni: \"Videli smo Gospoda!\"