Gospod z vami!

 

Življenjske misli
Mesto
25.05.2013 17:51:29

Ali je mesto kot tako kraj odrešenja? Vprašanje bi lahko zastavili tudi takole: ali je treba evangelizirati Ninive ali Ninivljane? Jonova knjiga uporablja ta pojma kot medsebojno zamenljiva: \"Pojdi v Ninive, veliko mesto, in jim oznani...\" - \"Jona je vstal in šel v Ninive... mešÄani Niniv so verovali v Boga.\" - \"In jaz naj ne bi imel usmiljenja z Ninivami, tem velikim mestom, kjer je več kot stodvajset tisoč ljudi?\"

Torej ima lahko tudi veliko mesto svoj teološki pomen. Bog ga vidi kot neko zaključeno celoto: \"Mesta imajo svoje življenje in svoj avtonomen, skrivnosten in globok obstoj. Imajo svoj značilni obraz, lahko bi skoraj rekli svojo dušo in svojo usodo. Mesta niso slučajne skladovnice kamenja, ampak so skrivnostna prebivališÄa ljudi in, rad bi rekel še več, so na neki način skrivnostna prebivališÄa Boga: \"Gloria Domini in te videbitur (Božjo slavo bo videti v tebi).\"
Ne moremo namreč pozabiti, da se je mesto porodilo zato, da bi se ljudje bolje povezali med seboj, da bi se njihovim sposobnostim omogočilo, da se bolje izrazijo, da se bolje povežejo s sposobnostmi drugih, da njihove potrebe najdejo boljši in hitrejši odgovor. Mesto je torej človeško dejstvo, organizacijsko dejstvo, ki se rojeva iz razuma in volje po iskanju skupnega dobrega. Mesto pa je tudi moralno dejstvo, ki ga more in mora razsvetliti evangelij, podpirati milost, poživljati upanje na prihod Kraljestva.