Gospod z vami!

 

Življenjske misli
Malikovanje
05.06.2013 08:39:34

Ne moremo, da ne bi hodili za nekom; ne moremo, da ne bi hodili proti nekomu.

ÄŒe skušamo na kratko izraziti obširno dramo sodobnega človeka, bi lahko rekli: v resnici ni vernih in neverujočih, to je, ni ljudi, ki bi se opirali na nekoga, in ljudi, ki se ne bi opirali na nikogar, ampak so samo častilci Boga in častilci malikov.
Ni vernikov in neverujočih, so verniki in malikovalci. To je velika tema Svetega pisma. Ni nasprotja med vero in ateizmom, ampak med vero in malikovanjem. In pogosto lahko precej zaidemo s poti, če mislimo, da se moramo spopadati z ateizmom. Še več, imenovati malikovanje ateizem, je tipična Satanova prevara, zmešnjava pri duhovnem razločevanju.
Sveto pismo nas uči, da obstajajo krivi bogovi, ne pa ateizem. Ni res, da bi sveto izginilo, prej je resnica, da se je sveto preselilo v mnoge druge stvari.
Mnogo malikov je, ki nas oblegajo z vseh strani: malik javnega mnenja, priljubljenosti, malik imena in včasih tudi malik naše identitete. Tam namreč, kjer je Gospod odrinjen, postajamo malik mi sami. Stara polemika proti malikom, ki jo najdemo povsod v Stari zavezi, je večno sodobna; in naša rast v Jezusu je v tem, da preidemo od nepopolne zavesti živega Boga do spoznanja Boga Očeta, kakor ga pozna Jezus, v njem in z njim.
\"Kam pojdemo?\" Moramo iti k nekomu in, če ne bomo šli h Gospodu, bomo šli k malikom nas samih. ÄŒe ne bomo šli h Gospodu, se bomo izgubili vpričo nečesa, kar bi nas moralo po predpostavki rešiti, kar pa nas v resnici uničuje.