Gospod z vami!

 

Življenjske misli
Ljubezen
05.06.2013 08:40:48

Kaj je ljubezen? Tako poimenujem tisto intenzivno izkustvo, nepozabno in nezamenljivo, ki ga je mogoče doživeti samo z neko drugo osebo.

Torej ni ljubezni z neko abstraktno stvarjo, z neko krepostjo. Ni samotarske ljubezni. Ljubezen vedno predpostavlja drugega in se udejanja v konkretnem srečanju. Zato ljubezen potrebuje zmenke, pogovore, kretnje, besede, darila, ki so, čeprav le delna in omejena, vendarle simbol popolnega daru ene osebe drugi.
Ljubezen je torej srečanje z drugo osebo, s katero si izmenjamo darove; je izkustvo, v katerem se da nekaj sebe. Več ko daš sebe, več ljubezni je tam.
Ljubezen je srečanje, v katerem se nam zdi drugi pomemben, na neki način celo pomembnejši od nas samih. Tako pomemben, da bi v skrajnem primeru hotel, da obstaja celo na mojo škodo. ÄŒlovek odkrije, da je v ljubezni, ko opazi, da mu je drugi postal na neki način pomembnejši od njega samega. Zato ljubezen lahko udejanji nekaj, kar smemo imenovati ekstaza, izhod iz sebe, iz lastnega vrtenja; gre za nekakšno ekstazo, kjer se počutim toliko resničnejšega in toliko pristnejšega, toliko bolj naravno jaz sam, kolikor bolj se darujem, se použivam in si izključno ne pripadam.