Gospod z vami!

 

Življenjske misli
Laiškost
12.06.2013 16:34:23

Pomembno je, da delujemo izhajajoč iz kršÄanskih vrednot, da pa se trudimo dospeti do dejanj, ki - ne da bi izgubila niti kanček evangeljskega zagona - dosežejo človeka v tistih globokih vrednotah, ki so pred vsako konfesionalnostjo in so skupne vsem ljudem. Naboj počlovečenja, ki korenini v veri v Kristusa, je treba izraziti na oprijemljiv način. Njegovega izvora ne moremo zanikati, ne da bi zanikali sami sebe in ne da bi se ponašali s tem, kar ni naše. Ker je čisti božji dar, smo poklicani, da ga posredujemo vsakemu človeku na različne načine in v različnih oblikah kulture.

Učenec evangelija je poklican tudi, da ohranja \"različnost\", oziroma da zna pokazati prekipevanje evangeljske ljubezni, njeno eshatološko moč in ne le njeno zgodovinsko-družbeno razsežnost.
Prav zato, ker ljubezen Cerkve izhaja iz skrivnosti, je sposobna podeliti človeškim programom smer, obzorje, zalogo energije, kritično ugovarjanje, kadar je potrebno. Da se ta prispevek ne bi izkazal kot površen in neoprijemljiv, se zahteva modro posredovanje pristojnosti in okretnosti, tako na področju tehnike kot politike. Usmerjeno mora biti k oblikovanju struktur kompleksne družbe, in sicer z zavestjo o njenih mnogoterih medodvisnostih.
Na institucionalni ravni pa se svojska različnost vere pretvori v solidarno sodelovanje kristjanov in obenem v prekipevanje življenjskih idealov vpričo zgolj legalistične pravičnosti; to je znamenje in predokus etično bolj strnjenih človeških odnosov, odprtih v presežnostno obzorje.