Gospod z vami!

 

Življenjske misli
Krščanska zrelost
19.06.2013 09:14:13

Kakršnakoli je že podoba zrelega kristjana, ki jo je treba izrisati, so v njej vsaj tri temeljne značilnosti.

Prva značilnost je pozitivnost.
Kristjan je tak človek, ki venomer gradi mostove, gladi težke situacije, gleda vedno naprej. ÄŒe le pomislimo na himno ljubezni pri sv. Pavlu: \"... vse veruje, vse prenaša, vse upa,\" moramo reči, da v podobi zrelega kristjane ne sme biti potlačenosti, nezaupanja, nejevoljnosti, otožnosti. Pa tudi mržnja se ne sklada s podobo kristana, zrelega v veri, ki raje sprejema napetost, pogum, popolno velikodušnost.
Druga značilnost, ki je ne smemo pozabiti, je njegova spornost.
Od kod se poraja ta podoba? Sv. Pavel to jasno pove v pismu Galačanom: \"Sad Duha pa je...\"
\"Pa\", ki kaže na prejšnje vrstice, je v nasprotju z deli mesa: \"prešuštvo, nečistost, razvratnost, malikovanje, čaranje, sovraštvo, nesloga, ljubosumje, prepiri, delitve, stranke, zavist, pijanost, orgije in temu podobno.\"
Podoba kristjana se ne poraja v blaženem miru kot spokojen razvoj osebe, ampak v konfliktu iz odkrite ločitve, nasprotovanja in obsodbe vsega, kar v človeku, v občestvu in v družbi nenehno teži k temu, da kršÄansko osebnost izrazi drugače.
Čeprav je kristjan popolnoma pozitivna \"figura\", je preverjeno sporna in se vedno zaveda, da se mora ločevati od del teme.
Tretja značilnost pa je globoka zedinjenost. ÄŒeprav je njegova podoba razdrobljena v mnogoterih držah, pa se globinska edinost pokaže že na jezikovni ravni, ker Pavel govori o \"sadu Duha\". Gre za en sam sad kršÄanske rasti, družbeni in etični.