Gospod z vami!

 

Življenjske misli
Krstna odločitev
03.07.2013 23:09:19

Ta odločitev je z vso silovitostjo izražena v besedi stotnika vpričo smrti Jezusa Kristusa na križu. \"Ko je stotnik, ki je stal Jezusu nasproti, videl, kako je izdihnil, je rekel: »Resnično, ta človek je bil Božji Sin.«\"

Marko nam prikaže stotnika v tem ključnem trenutku Jezusove poti kot podobo človeka, ki je vpričo križa, ko vidi umirati Jezusa, izvršil preskok od koristoželjne poganske religioznosti, ki je boga postavljala v službo lastnega uspeha in lastne uspešnosti v življenju, do religioznosti iz predanosti, do odkritja Boga Jezusa Kristusa.
Navidez Bog zapusti Jezusa na križu, ne priskrbi mu uspeha na tem svetu in vendar se Jezus razodene kot poln ljubezni, zaupanja, zgledne predanosti. Odločitev za Boga Jezusa Kristusa je tudi premik osebnostnega središÄa: gre za prehod od Boga, ki je koristen zame in za mojo življenjsko pot, do krstnega odnosa, v katerem dam Bogu Jezusa Kristusa na razpolago svoje življenje in svojo smrt s popolnim zaupanjem. Ko to storim, vstopam v sodeležnost odnosov razpoložljivosti, prepustitve, darovanja življenja; prav ti odnosi pa so lastni Jezusu, Božjemu Sinu.