Gospod z vami!

 

Življenjske misli
Krotkost
03.07.2013 23:10:33

Sprašujemo se, kaj pomeni ta odnos, o katerem Nova zaveza tako vztrajno govori in ki ga imamo mi danes na prvi pogled za tako nepriljubljenega in tako nesodobnega. Morda ga poznamo bolj pod izrazom nenasilje. V resnici bi imel odlomek iz Mateja v današnji govorici tako obliko: \"Blagor njim, ki so nenasilni, ker jim bo Bog dal obljubljeno deželo.

V obliki \"blagost\" in \"kritkost\" pa se ta beseda redko pojavi v našem času in se jo pogosto zamenjas \"šibkostjo\", \"popustljivostjo\", torej zgolj neko negativno ali pasivno krepostjo, ki ni prikladna za moralni boj človeka v trdi in težki družbi, kakršna je naša.
Včasih se jo pomeša celo z mladostniškim in pomirjenim značajem, z neprizadetostjo, nerazdražljivostjo tistega, ki se vedno nadzoruje, pa četudi iz preračunljivosti ali zaradi svojih političnih sposobnosti.
Nasprotno pa je Kristusova krotkost in krotkost svetnikov spoštovanje, resnica v človekovem odnosu vpričo duhovnega sveta; je sposobnost ločevati od snovnega sveta, kjer deluje sila, svet duha, kjer delujeta prepričevanje in resnica. Krotkost je sposobnost tistega, ki priznava, da v osebnih odnosih - tistih, ki sestavljajo najbolj človeško raven našega življenja - ni prostora za prisilo niti za prepotentnost, ampak je tam močnejša želja po prepričevanju, toplina ljubezni...
Krotkost je sposobnost, da verujemo, kako ima prijateljstvo moč, da spreminja stvari.
Krotak človek je po evangeliju vsakdo, ki kljub svojim gorečim čustvom ostane vodljiv in svoboden, ni posesiven, notranje prost, vedno nadvse spoštljiv pred skrivnostjo svobode in v tem posnema Boga, ki vse dela z najvišjim spoštovanjem do človeka in gane tega človeka k pokorščini in ljubezni, ne da bi kdaj nad njim izvajal nasilje.