Gospod z vami!

 

Življenjske misli
Komunikacija
27.07.2013 10:02:13

Ni prave komunikacije zunaj tiste resničnosti, od katere, v kateri in za katero je bil človek ustvarjen, to pa je skrivnost Očeta, Sina in Svetega Duha, njihova vzajemna ljubezen, njihov neprekinjeni dialog. Bog ustvarja človeka po svoji podobi in liku in vsak ustvarjeni človek nosi v sebi odtis Trojice, ki ga je ustvarila. Ta odtis se kaže tudi v sposobnosti in potrebi, da se postavimo v odnos z drugimi v komunikaciji. Pripoved o tem, kako se je Sveti Duh spustil nad apostole, in njihova sposobnost, ki je iz tega sledila, da se izražajo in da jih razumejo v vseh jezikih - s tem je presežena lingvistična zmeda iz Babilona - je ena najbolj izrazitih ikon tega daru, ki ga Bog radodarno deli svojemu ljudstvu. Binkoštni dar Svetega Duha torej prebuja izredno sposobnost komuniciranja, znova odpira v Babilonu pretrgane kanale komunikacije in znova vzpostavlja možnost preprostega in pristnega odnosa med ljudmi v imenu Jezusa Kristusa.

Komunikacija Boga, ki se udejanja v zavezi, prebuja ljudstvo; ljudstvo je pravzaprav rezultat tega božjega delovanja. Iz tega nam postane jasno, da so tudi človeška združenja, ovita z božjim komunikacijskih tokom (družina, skupnost, ljudstvo, skupnost narodov, Cerkev) prvenstvena mesta za človeško komunikacijo, zanje pa jamči in jih podpira milost božje skrivnosti, ki jih giblje, da postajajo kanali pristne medčloveške komunikacije.