Gospod z vami!

 

Življenjske misli
Jezus
27.07.2013 10:02:43

Jezus je dokončni božji dar, je polno razodetje skrivnosti. Dokončnost in polnost izhajata iz dejstva, da on ni samo znamenje Boga, neka dobrina, ki bi izhajala iz neskončne nežnosti njegove ljubezni, ampak je podajanje (komunikacija) Boga samega, kakršen je sam v sebi. Njegovo globoko bitje je s svojskostjo božje in v polnosti človeško. Njegova prigoda pripada na oseben način Bogu, obenem pa ima ritem, čas in zgodovinske trenutke, ki so resnično človeški. Vrh te enkratne Jezusove prigode je "ura", kakor jo on sam imenuje v četrtem evangeliju, to je velika noč: v njej se Očetova ljubezen ne samo v polnosti posreduje človeku prek celovite podaritve Sina in izlitja Svetega Duha, ampak prek Kristusovega trpljenja v ljubezni in njegove silovite proslavitve premaga in uniči grešno zavrnitev, ki jo človek zoperstavlja božji ljubezni.

Na vsak način pa se človek, ki hoče proslaviti božjo skrivnost in najti polnost življenja in odrešenja, združi s Kristusom, sprejema njegovo življenje in obhaja njegovo veliko noč.