Gospod z vami!

 

Življenjske misli
Duhovno otroštvo
26.08.2013 20:24:58

Biblična govorica opisuje pojem \"svoboda\", ne da bi nujno tudi uporabljala ta izraz; pokaže pa na notranjo držo. Pomislimo, na primer, na tiste pogoste izraze v Stari zavezi: \"IšÄite Gospoda, vi vsi ponižni na zemlji, vi, ki izvršujete njegova povelja... IšÄite pravičnost... IšÄite ponižnost.\" Kdor na zunaj čuti, da je zapostavljen in tlačen, polaga vse svoje zaupanje v Boga, in to v svojem uboštvu, preprošÄini, majhnosti; popolnoma se zaupa Očetu, prepušÄa mu svoje načrte in je zato povsem svoboden. Prek moči teh besed moremo doumeti pot kršÄanske svobode.

Opazimo lahko, kako blizu sta si govorica Stare zaveze in govora na gori, blagrov: \"Blagor ubogim v duhu, ker njihovo je nebeško kraljestvo,\" oni posedujejo polno, popolno svobodo kraljestva, ker so se popolnoma izročili Očetu. Uboštvo pomeni isto kot duhovno otroštvo, ki je nujen pogoj za vstop v božje kraljestvo. Prav v odpovedi posesti in oblasti, ki vedno usužnjuje človeka prek malikov, je mogoče izkusiti svobodo otroka, to je tistega, ki ve, da bo prejel vse, kar potrebuje, ker se je ves izročil; zato pa se svobodno giba v lastnem okolju, pa tudi na področju kulture, družbe in politike. Ne umika se, ne postavlja se vstran, vendar pa se zato, ker je v milosti Svetega Duha premagal vsak strah pred privilegiji, uspešnostjo, tesnobno napetostjo pred sodbami drugih, giblje s svobodo, ponižnostjo, z evangeljskim otroštvom.