Gospod z vami!

 

Življenjske misli
Duhovnik
31.08.2013 16:14:02

Duhovnik je današnja ikona Gospoda Jezusa, svečenika, učitelja in dobrega pastirja, ki daje življenje za čredo, ki utemelji in zida Cerkev. Vstali Kristus se postavi kot oseba v razgovoru prekipevajoče ljubezni (\"Simon, Janezov sin, ali me ljubiš bolj kot tile?\") prav s tistim, katerega kliče in pošilja past čredo, tako da posnema razpoložljivost učitelja vse do podaritve življenja: \"‘In drug te bo opasal in te peljal, kamor nočeš.\' To mu je rekel, da bi pokazal, s kakšno smrtjo bo proslavil Boga.\"

Poslednji cilj in globoki smisel našega uboštva je v tem: očitno in učinkovito pokazati današnjemu človeku pastirsko in graditeljsko ljubezen Kristusa, ki je umrl in vstal, in to s pomočjo vedno globlje identifikacije z njegovim brezpogojnim darovanjem sebe iz ljubezni do Očeta in do bratov.
Takšno je bilo Pavlovo apostolsko uboštvo: gre za to, da oblečemo Kristusa, da bi on mogel biti vse v vseh. Nismo vpričo neke teoretične trditve. Apostol ljudstev je vse to izkusil, edinstveno izkusil, a je to izkustvo odprto vsem tistim, ki ne zadržijo zase in v sebi ničesar več.
To je trenutek, ko se človek pusti križati s Kristusom vse do krika: \"Ne živim pa več jaz, ampak v meni živi Kristus. To življenje mesa pa živim v veri v Božjega Sina, ki me je vzljubil in dal sam sebe zame.\"
\"Ne živim več jaz, ampak v meni živi Kristus.\" To je višek in vrhunec človeškega uboštva v popolni razlastitvi lastnega bivanja in delovanja. To je vrhunec bogastva in smisla krščanskega smisla življenja.
Življenje, darovano Bogu in bratom v ljubezni. Brez preračunljivosti in strahov, brez zahtev in omejitev, brez nezvestobe in nadomestkov. Zastonjska ljubezen, polna veselja, vedno nova in prekipevajoča od življenjskih sil, pozorna in obzirna, močna in nežna.