Gospod z vami!

 

Življenjske misli
Češčenje Najsvetejšega
04.02.2014 11:16:54

Kaj pomeni evharistično češÄenje, ki ga včasih ne razumemo najbolje?

Pomeni gojitev neke drže začudenja pred Kristusom, ki daje svoje življenje za nas, drže začudenja vpričo njegove neskončne ljubezni, ki smo je nevredni in ki nas kljub temu v naši ubošÄini objema z neskončnim usmiljenjem. ÄŒešÄenje Najsvetejšega je kultura v najglobljem pomenu besede.
Ko govorimo o kulturi in o tem, kaj je nujna predpostavka za kulturo, govorimo o gojenju nekaterih temeljnih drž, brez katerih ni nobena kultura resnična in prodorna. ÄŒešÄenje je v pravem pomenu besede gojenje čutenja ponižnosti, uboštva, priznanja in zato tudi "evharistije", hvaležnosti z občudovanjem in začudenjem vpričo božjega daru.
Ta občutja, ki jih gojimo v češÄenju najsvetejšega, nam omogočijo polno doživljanje maše in obhajila. ÄŒe razširimo temo, bi rad rekel, da je drža češÄenja Najsvetejšega pomembna ne le zato, da bi evharistija v nas imela moč, ampak tudi za to, da bi v nas imela svojo moč Beseda. Beseda je dar, ki vsebuje gorečo nepredvidljivost Boga in nas vedno preseneti v naši nepripravljenosti. Samo tako se razodeva kot živa Beseda, ki nam ima povedati kaj novega, česar še ne poznamo. Da se le postavimo vpričo nje v resničnem poslušanju!