Gospod z vami!

 

Življenjske misli
Beseda
15.07.2014 12:40:54

Naše najgloblje bitje se razodeva v besedi; naša svoboda v njej razbohoti svoje dejavne sposobnosti; naša človeškost gre z njo iskat človeškost drugih, išÄe stika z njimi, rojeva soglasja, gradi človeške skupnosti, posega v stvari na svetu. Življenje, upanje, veselje, zavzetost, delavnost, ljubezen, luč resnice: vse to je skrivnostno položeno v krhko ovojnico besede.

Toda človeška beseda je tudi zelo uboga. Kolikokrat nemočno jeclja pred skrivnostmi, v katere ji ne uspe prodreti. Kolikokrat ne zna posredovati pomena, ki ga nosi v sebi. Kolikokrat ne doseže željenih rezultatov. Kolikokrat povzroči sovraštvo, laž in nesoglasje, namesto da bi razodevala ljubezen do življenja, luč resnice in medčloveško občestvo.
V ubožnosti besede se razodeva ubožnost našega bitja. Mi se ne izenačujemo povsem z življenjem, veseljem, lučjo resnice. Te dobrine so v nas sicer navzoče, vendar pa so tudi daleč od nas. Mi hodimo naokrog in jih išÄemo kot nekaj, česar nimamo, k iskanju pa nas priganja tista delna oblika navzočnosti, po kateri so že v nas.
Kadar ne prepoznavamo te prisotnosti/odsotnosti življenja, resnice in ljubezni in se delamo, kot da bi bili mi sami življenje, resnica in ljubezen v polnosti in celovitosti, varamo sami sebe in naše besede prinašajo smrt, laž in neslogo.