Gospod z vami!

 

Življenjske misli
Zemlja
13.09.2012 10:48:10

Vrstico iz Prve Mojzesove
knjige: \"Napolnita zemljo; podvrzita si jo in gospodujta nad ribami morja
in nad pticami neba in nad vsakim živim bitjem, ki se giblje na zemlji,\"
so včasih razlagali kot dovoljenje in dopustitev absolutnega gospodovanja nad
naravo.

In vendar je to absolutno neverjetno z zgodovnskega stališÄa. ÄŒe primerjamo
čase, opazimo, da današnje izkorišÄanje narave sovpada z dobo, ko se je
človeštvo zelo oddaljilo od kršÄanske vere in se obrnilo k razsvetljenjskemu in
imanentističnemu pojmovanju vesoljstva. Vendar pa je tudi potrebno poudariti,
da obtožba ne pozna dobro pravega pomena te vrstice Prve Mojzesove knjige, ki
želi izraziti in obenem razložiti človekovo izkustvo čudes stvarstva, izkustvo,
ki je presenetljivo in polno hvaležnosti, medtem ko se človek zaveda svoje
krhkosti. Božja beseda ima torej pomen blagoslova, ne samo ukaza. Poudariti
hoče, da je zemlja dar, ki ga je reba varovati in gojiti z ljubeznijo in
hvaležnostjo.

ÄŒe svetopisemsko besedilo prav beremo, usmerja pozornost kristjana in vsakega
človeka na zlahka pozabljeno zahtevo: zemlja je veliko več kot skladišÄe zalog,
ki lahko delamo z njimi po mili volji; je kraj, v katerem človek dojema
izkustvo življenja kot dar. Človeku pride naproti dosti prej, preden si človek
zna zaželeti življenje, preden ve, kaj sploh je življenje; prihaja naproti kot
dar Boga Stvarnika in daje človeku gotovost, da ta Bog skrbi tudi zanj.