Gospod z vami!

 

Življenjske misli
Zaveza
13.09.2012 10:49:13

Zaveza pomeni globoko vez, ki
je povezovala stari Izrael z Bogom in je iz njega naredila \"njegovo
ljudstvo\". Dar Kristusa, ki je je žrtvoval za nas, ima za cilj ustvaritev
novega božjega ljudstva.

Zaveza spominja na neutrudno ljubezen, s katero Bog od stvarjenja dalje
obravnava človeka kot prijatelja, je obljubil odrešenje po grehu, izvolil
očake, osvobodil Izrael iz Egipta, ga spremljal na poti skozi pušÄavo, ga
vpeljal v obljubljeno deželo, ki je znamenje skrivnstnih prihodnjih dobrin, ga
odprl za upanje z obljubo Mesija in Duha.

V svetopisemskem pojmovanju je torej zaveza princip, ki vzpostavlja in oblikuje
vse življenje ljudstva. Ko jo v bogoslužju in postavi sprejemajo, oblikuje vsak
trenutek ves njihov obstoj. V preroškem oznanilu je obljubljena kot \"nova
zaveza\" in razumljena kot božansko počelo, ki biva v globinah srca in od
znotraj giblje, usmerja in vpliva na vse življenje.