Gospod z vami!

 

Življenjske misli
Zakon - Postava
13.09.2012 10:50:27

 


Kaj predstavlja in kaj pomeni
zakon, postava v svetopisemski govorici?

Na zunaj lahko nakazuje celotno vsebino Stare zaveze, judovskega Svetega pisma.
Jezus na primer reče: \"Mar ni zapisano v vaši postavi: Vi ste
bogovi?\" Izraz je iz psalma 82, potemtakem se tudi psalmi, ki so sicer
zunaj Peteroknjižja, to je petih Mojzesovih knjig, imenujejo postava.

Vendar pa \"postava\" večinoma kaže (še posebej pri Luku) na prvih pet
svetopisemskih knjig, to je na Toro, na njihov pouk, nauk, ali pa na eno od
njih.

Na znotraj pa, če torej odmislimo knjige, postava pomeni razodetje, ki ga Bog
posreduje Izraelu, da bi ta uredil svoje odnose po božjih načelih (to je
najgloblji pomen besede Tora); tako razumljene postave ni mogoče nikoli ločiti
od Boga.

S tem v zvezi je Xavier Léon Dufour v svojem Novozaveznem slovarju za
definicijo postave v njenem nujnem odnosu z Bogom uporabil skoraj besedno igro:
\"ÄŒe dekalog ne postane dialog, otrdi v katalog.\"