Gospod z vami!

 

Življenjske misli
Vest
13.09.2012 10:54:59

Majhna in skrivnostna beseda \"vest\" se je počasi uveljavila v
zgodovini človeštva. Preseneča nas, da npr. Stara zaveza nima točnega izraza, s
katerim bi označila to, kar mi imenujemo \"vest\"; to od vekomaj
poznano resničnost pa nakazuje z besedo, ki še bolj zgane domišljijo, namreč
\"srce\". Dejansko tudi mi, ko rečemo \"moja vest\", nagonsko
položimo roko na srce. Očitno s tem hočemo pokazati, da gre za nekaj v naši
notranjosti, česar nam ni mogoče odtujiti, kar je nadvse dragoceno, čemur se ne
bi odpovedali za nobeno reč na svetu.

Vest ni dana, ni zgrajena enkrat za vselej, kakor da bi bila nekakšen drag
kamen, ki bi ga imeli v srcu in katerega odseve bi bilo dovolj ujeti.

Vest ima zgodovino nastajanja pri posamezniku in v človeštvu. Oblikovati se
začne že zgodaj v najnežnejši starosti, v naročju očeta in mame, začenja se
oblikovati v šoli, pri verouku; starši in vzgojitelji so njeni oblikovalci.

Ne moremo se predati vesti kakor nečemu, kar bi padlo z neba, ker ima
zgodovino, sestavljeno iz momentov odgovorne vzgoje. Naša razumnost, naše
zavedanje dobrega in slabega se uči postomoma ob dobrih in pozitivnih
izkustvih; in se pridi vsakič, ko jo poteptamo ali ko namenoma išÄemo negativna
in zavajajoča izkustva.

Vest raste, postaja jasna, dokler ne doseže Jezusove besede: \"Blagor
čistim v srcu, ker bodo Boga gledali.\" Vendar pa jo lahko tudi oslepimo
ali zadušimo in s tem zaslužimo Jezusov opomin: \"Gorje vam, slepi vodniki
slepih!\"