Gospod z vami!

 

Življenjske misli
Verstva
13.09.2012 10:56:38

Verstva so izredna velesila miru. Kadar gredo do jedra svojega pristnega
izkustva, odkrijejo, da so sposobna za dialog, za medsebojno poslušanje,
sposobna pospeševati bratstvo med ljudmi in prispevati k preseganju ovir, ki
jih ločujejo.

Tako kaže tudi Sveto pismo v zgodbi o egiptovskem Jožefu. Ko so se Jakobovi
sinovi srečali in se prepoznali kot bratje njega, ki so ga hoteli ubiti, ni bilo
več prostora za sovraštvo, ampak za obžalovanje in odpušÄanje. Ko vzamemo
zavest o skupnem Očetu zares, so zastavljene predpostavke za bratski objem.

V mirovnih procesih, ki zdaj potekajo na raznih koncih sveta, velika verstva
morejo in morajo odigrati pomembno vlogo; sposobna so zgraditi mostove med
posamezniki in med narodi. Njihova moč je šibka, nič nima skupnega z močjo
orožja ali gospodarskih sistemov. To je moč, ki preoblikuje človeka od znotraj,
da ga naredi za posnemovalca Boga, pravičnega in usmiljenega. Moč, ki ni od
ljudi, ampak prihaja od zgoraj.

Verstva imajo v svojem uboštvu bogastvo vesoljnega hrepenenja. Prav zato, ker
so šibka, ne smejo vcepljati strahu nikomur, ampak lahko spregovorijo vsem s
prijateljskim obličjem in srcem. Če so zvesta svoji izvirni poklicanosti in
svojim začetnikom, so svobodna od velikih interesov, ki obvladujejo človeške
družbe; in prav tu je njihova moč. Njihova moč ne prihaja od človeka, ampak od
Boga.

ÄŒloveški svet, v katerem živimo, je poln trpljenja, krivic, goljufije. Je napet
geografski prostor, kjer je nemalo težkih sosešÄin: političnih, etničnih,
verskih. Je planet, ki se kvari, čigar ravnotežje je vedno bolj narušeno zaradi
preziranja naravnih virov in onesnaževanja. ÄŒloveški svet je obremenjen in
načet; videti je, kot da zastira pogled na nebo.

Vendar pa se prav s te zemlje, ki je zavita v meglo, dvigajo klici k Bogu; in
nanjo se spušÄa žarek luči od zgoraj.

Verstva so ti žarki luči. Verstva očišÄujejo zemljo, jo napravljajo lažjo,
prijetnejšo, primernejšo za življenje; tistemu, ki je imel obraz uklonjen
zaradi tesnobe, nervoze in žalosti, dajejo moč, da pogleda kvišku in upa.