Gospod z vami!

 

Življenjske misli
Učenec
13.09.2012 11:00:40


Kdo je učenec, kdo je kristjan, človek, ki dozoreva na duhovni poti?

Lahko odgovorimo, da je to tisti, ki se ne steguje, da bi šel onkraj svojih
možnosti, ampak naredi to, kar je v njegovi moči, z vsem svojim bitjem, z
izvirnostjo, predanostjo, brez koristoljubja, tako da se poistoveti z Jezusom,
ne da bi na to kaj dosti mislil, ker ga Gospod sam vleče v svoj duhovni
vrtinec.

Kdo pa je slab učenec? Tisti, ki ne razume teh vrednot, ki jih kritizira, ki
vsenaokrog išÄe priznana dejanja, ki bodo na široko odmevala.

Slabi učenci so tisti, ki ne razumejo lepote vsakega dejanja, lepote, ki jo
nebeški Oče vidi in ki jo vidijo ljudje, ki so občutljivi na privlačnost vonja
evangeljskih blagrov. To so dejanja, ki dajejo hvalo Očetu, ker jih ni mogoče
postaviti pod vprašaj, medtem ko pri vseh drugih dejanjih vedno lahko domnevamo
še kakšen drug namen, kakšen razlog, ki ni povsem prost koristoljubja.

Dobra dela po blagrih so kršÄanska dejanja brez kakršnihkoli dodatkov ali
odkruškov ali poudarkov.