Gospod z vami!

 

Življenjske misli
Starost
25.09.2012 16:13:04

Tretje življenjsko obdobje je zares nekaj pomembnega v človeškem
bivanju. Znajdemo se vpričo skrajno temeljnega problema človekovega življenja,
problema, ki ga je z nepozabnimi besedami predstavil svetopisemski Pridigar v
zadnjem poglavju, ko pravi: \"Spominjaj se svojega Stvarnika v dneh
mladosti, preden pridejo žalostni dnevi in dospejo leta, o katerih boš moral
reči: ‘Nič mi niso všeč.\' \" V tem svetopisemskem besedilu je zelo silovito
izraženo človekovo staranje. Tega izkustva se ne da poenostaviti na preprosto
potekanje let, ampak je prej v tisti drami, ki jo vsak od nas doživlja in jo bo
doživljal ob pešanju telesnih in duševnih moči, v množenju ovir in preprek,
skratka v oblikovanju spleta okolišÄin, ki ga zaznamuje globoko in pogosto
težko priobčljivo trpljenje.

Ta drama je na neki način nerešljiva, razen če izhajamo iz človeka samega. Ne
bo se pojavila nobena \"evropska\" pomoč, ki bi onemogočila obupovanje
ostarelih. Nasprotno, človek sam je poklican, da se prerodi od znotraj, in to s
pomočjo tistih večnih in dokončnih vrednot, ki mu bodo omogočile preseči odpor
in trpljenje, ko se manjšajo časne vrednote.

ÄŒloveku je treba pomagati, da razume, kako se lahko na novo ovrednoti navkljub
nujnemu izgubljanju \"točk\" na ravni učinkovitosti. Njegova veljava v modrosti
in izkušenosti je trajna.

Potrebno je imeti dovolj poguma, da pomagamo ljudem v bistvenem, kar je skrajno
težko. Nič ne koristijo grobe besede, prav tako ne zavajajoče. Med enimi in
drugimi je treba najti prostor za besedo, ki jo navdihuje dobrotljiva ljubezen;
ta pa je sposobna previdno dojeti ključno točko, da lahko pomaga zadihati
človeku, ki se čuti razumljenega v svoji skoraj nepriobčljivi drami. Ta je tako
podobna drami Jezusa v Getsemaniju, ko se je moral odločilno soočiti s
strašnimi koordinatami svojega poslanstva.