Gospod z vami!

 

Življenjske misli
Sredstva obveščanja
25.09.2012 16:13:33

Odkar je Bog spregovoril s človeškimi besedami in dogodki, smo lahko
gotovi, da so besede in dogodki tega sveta pripravni, da postanejo nosilci za
njegovo sporočanje, sposobni izpovedati njegovo ljubezen, njegovo resnico in
njegovo življenje, in to s preprostimi izrazi ter omejenimi kretnjami našega
izkustva. Sredstva obvešÄanja so v raznolikosti govorice, ki jo uporabljajo
(besedna, slikovna, glasovna, kretenjska, s čustvenimi vzgibi itd.), možni
\"šotori\", v katerih Besedi ni za malo prebivati; so robovi njegove
suknje, prek katerih se lahko prenaša njegova odrešujoča moč.

In vendar ne smemo skrivati možne dvoreznosti: naj bo človeška govorica še tak
nosilec božjega sporočila in njegovih darov, nikoli ne more tega do konca
izčrpati.

Bog ostaja vedno večji od človeških besed in kretenj; sredstva obvešÄanja imajo
celo v svoji najplemenitejši rabi le relativno in omejeno sposobnost.

Božja skrivnost je vsepresegajoča in tega ne smemo nikoli pozabiti; to nas mora
stalno ohranjati v napeti pozornosti na to, kar presega sporočeno vest.

Rob suknje ostaja kos sukna; suknja pa se nanaša na osebo, ki jo nosi in jo
lahko odloži, če je noče več uporabljati.

Sredstva obvešÄanja so torej sredstva in ne cilj, so nekaj orodnega, predzadnje
reči in ne zadnje; lahko skrivajo in ovirajo pot resnice; pa tudi če so povsem
odprta zanjo, je ne bodo nikoli do konca izčrpala.