Gospod z vami!

 

Življenjske misli
Spreobrnjenje
25.09.2012 16:15:51Sprašujemo se, kaj vse vsebuje spremenjenje življenja, spreobrnjenje -
metanoia po grško -, premik v miselnosti ali obzorjih.
Če povzamemo, bi lahko odgovorili, da vsebuje tri vidike, tri resničnosti: religiozno, etično in intelektualno spreobrnjenje.

1. Religiozno spreobrnjenje je odločitev, da postavimo Boga nad vse. Ne pomeni,
da bomo takoj postali sveti, kaže pa na korenito odločitev Boga postaviti nad
vse in se mu podvreči. Gre za temeljno in nadvse pomembno spremembo obzorij.
Moje življenje upošteva božje prvenstvo, od njega sem odvisen v dobrem in zlu,
v bolezni, v smrti.
2. Religiozo spreobrnjenje se izrazi, se globoko notranje poveže z etičnim spreobrnjenjem, to je z opredelitvijo, da ne služimo malikom, da nismo sužnji starih ozroma poganskih malikov, niti onih stalnih, kot so denar, užitek, uspeh, oblast. Moralno spreobrnjenje z drugimi besedami pomeni, da neposredno korist podredimo pravičnosti.

Takšno spreobrnjenje je dar, ni samo sad mojega napora, je božji dar, je Sveti
Duh v nas, je v nas živeči Kristus. Odločimo se torej sprejeti, da se podredimo
vodenju Svetega Duha, da živimo življenje po Duhu.

Na religiozni in etični ravni zares spreobrnjeni človek je človek blagrov. Tam
se ne upošteva samo devetih Matejevih blagrov, ampak tudi blagor poslušanja in
udejanjanja Besede, blagor vere in blagor iz Apostolskih del 20,35: \"Večja
sreča je dajati kakor prejemati.\"

Dvanajst blagrov - lahko bi dodali še druge -, tvori enost, med seboj se
pogojujejo, človeku, ki je stopil na pot spreobrnjenja, dajejo okvir.

3. Intelektualno spreobrnjenje ni neposredno obravnavano v Svetem pismu, ker je
na neki način predhodna drža.

To je človeška modrost, ki dospe do razumevanja, da človek ne more živeti od
površnega videza, ampak mora imeti moč, da razmišlja ob iskanju notranje
razvidnosti in globoko utemeljenih razlogov, zakaj je nekaj resnično ali lažno.