Gospod z vami!

 

Življenjske misli
Solidarnost
25.09.2012 16:18:31

Na prvi pogled in zgolj približno bi lahko rekli, da je solidarnost
pripravljenost priznati drugega, tudi tistega, ki se nam zdi tuj in oddaljen,
in to priznati kot drugega, ki me zadeva. Tako razumljena solidarnost izraža
neko posebno obličje ljubezni: obličje, ki si ga nadene ljubezen, ko se jo
doživlja v okviru odnosa vzajemne materialne odvisnosti med ljudmi.

V tem okviru je od mojih dejanj odvisno stanje drugega in od njegovih moje
stanje, in to ne glede na najine namene. S tem dobiva solidarnost nalogo, da
spremeni materialno, objektivno, skoraj mehanično soodvisnost v človeško
bližino. Še več, solidarnost privede do tega, da se v fizični potrebi po
opiranju na drugega in na njegova dejanja, v potrebi po materialni odvisnosti
prepozna znamenje vrojenega bratstva med ljudmi.

Odnosi materialne soodvisnosti med posamezniki in med raznimi človeškimi
združbami postajajo danes vedno tesnejši in bolj prepleteni. Ker pa mreža
družbenih odnosov postaja vedno močnejša in vedno bolj zapletena, je tudi
naloga solidarnosti toliko bolj nujna.

Solidarnost

Na prvi pogled in zgolj približno bi lahko rekli, da je solidarnost pripravljenost priznati drugega, tudi tistega, ki se nam zdi tuj in oddaljen, in to priznati kot drugega, ki me zadeva. Tako razumljena solidarnost izraža neko posebno obličje ljubezni: obličje, ki si ga nadene ljubezen, ko se jo doživlja v okviru odnosa vzajemne materialne odvisnosti med ljudmi.
V tem okviru je od mojih dejanj odvisno stanje drugega in od njegovih moje stanje, in to ne glede na najine namene. S tem dobiva solidarnost nalogo, da spremeni materialno, objektivno, skoraj mehanično soodvisnost v človeško bližino. Še več, solidarnost privede do tega, da se v fizični potrebi po opiranju na drugega in na njegova dejanja, v potrebi po materialni odvisnosti prepozna znamenje vrojenega bratstva med ljudmi.
Odnosi materialne soodvisnosti med posamezniki in med raznimi človeškimi združbami postajajo danes vedno tesnejši in bolj prepleteni. Ker pa mreža družbenih odnosov postaja vedno močnejša in vedno bolj zapletena, je tudi naloga solidarnosti toliko bolj nujna.