Gospod z vami!

 

Življenjske misli
Služenje
25.09.2012 16:20:36

Ker je kršÄansko občestvo vezano na Kristusa in njegovo ljubezen, na
njegovo pobudo za dobrohotno ljubezen, ne more pustiti ljudstva v plen njegovim
potrebam, ampak se mora potruditi, da postane na neki način navzoče kot nosilec
Učiteljevega delovanja.

Ne moremo reči: \"Kar znajdite se!\" Naša dolžnost je, da služimo
ljudem.

Temu služenju se Cerkev ne more izmakniti, kakor se ne more izmakniti trudu in
tveganju dialoga z družbo, s tem da bi se omejila na znotrajcerkveno življenje,
obenem pa pustila, da gre zgodovina svojo pot.

Služenje kršÄanske skupnosti je torej napor, da se uresniči zapletena povezava
med božjo besedo in zgodovino. Ker se Cerkev zaveda, da je bilo človeku po
ljubezni podeljeno božje življenje, ne more razbirati sedanjega trenutka samo v
luči človeških znanosti, četudi so te pomembne; živi in služi marveč v polnosti
temu sedanjemu trenutku, ko v njem prepoznava znamenja božje navzočnosti.

Stavek \"Vi jim dajte jesti\" nas spodbuja v naši cerkveni zgodovini in
nas zavezuje, da pokažemo, kako v vsaki človeški rasničnosti utripa napetost
proti neki večji skrivnosti. Tu se poslušnost Cerkve besedi spreminja v
kulturno služenje, da bi našli vstopna mesta in vnesli kvas, ki bo pomagal
doživeti veselo bogastvo božje ljubezni. Tedaj se bo stavek \"Vi jim dajte
jesti\" vključil v bedo in revšÄino, v človeške načrte in zahteve, da se
izoblikuje pastoralno poslanstvo Cerkve in ga usmeri k popolnemu ovrednotenju
človekove osebe.