Gospod z vami!

 

Življenjske misli
Skupna zavest
09.10.2012 14:34:54

Nobena vrsta \"objektivnih\" posegov v družbene in politične
strukture, s katerimi bi hoteli preprečiti njihove zlorabe, ne more prinesti
želenih rezultatov, če tega ne spremlja in podpira \"subjektivni\"
napredek v skupni zavesti, rastoča moralna občutljivost. Angleži bi morda tukaj
bolj na splošno spregovorili o lojalnosti (loyalty), o zaznavanju in sprejemanju
zahtev skupnega življenja, o zahtevah pravičnosti.

Skupna zavest - ki jo sestavljajo vsi živeči posamezniki - predstavlja temelj,
ki nosi strukturno zgradbo in ji zagotavlja delovanje.

To velja še posebej za demokratične oblike organiziranja, ki so nedvomno sposobne
zagotoviti pravičnejše sobivanje, saj se lahko uprejo zlorabam oblasti, če se
le morejo zanesti tudi na politično telo, katerega raven je dovolj zrela; to
pomeni, da je v njem vsaj do neke mere ukoreninjeno spoštovanje pravic, ki
izhajajo iz enakega dostojanstva vsakega človeškega bitja.

Od tod izhaja odločilni pomen vzgojnega momenta ali, bolj splošno, kulturnega
napredovanja. Še posebej je torej zavezan k odgovornosti tisti, ki zaradi
položaja, kamor je postavljen, in zaradi vloge, ki mu je zaupana, vpliva na
oblikovanje navad, miselnosti in moralne občutljivosti ljudi. To pa je
področje, kjer je vsakdo, resda v različni meri, poklican na odgovornost, če ne
zaradi drugega pa zato, ker je vzgojitelj sam sebi.