Gospod z vami!

 

Življenjske misli
Resnica
11.10.2012 21:05:55

\"Pro veritate adversa diligere et prospera formidando
declinare\" - zaradi resnice ljubiti tudi nesrečo, spričo uspeha pa biti
oprezni in ga odklanjati. Res je, da vsakega izmed nas bolj vleče, da bi delal
nasprotno od tega, kar pravi sv. Gregorij. Ljubimo uspehe, želimo si potrditve
vseh, kritika in oporekanje pa nas spravita iz tira. V sebi nosimo bolj
Rožletove strahove kot pa Kekčev pogum. Samo evangeljska milost, tista, ki
slavi zmago nad strahom pred smrtjo, nas je sposobna prenesti onkraj človeških
ozirov, tako da uzremo božjo resnico, ki se je razodela v Jezusu Kristusu in
postala naša v Svetem Duhu. Duh preoblikuje naše življenje in nas usposablja,
da tako vzljubimo evangeljske resnice, da iz ljubezni do njih postavimo ob
stran celo strah pred neuspehom. Samo iz tako osvobojenega srca je mogoče
udejanjati pravičnost do konca, ljubiti tudi tiste, ki nas nimajo radi,
pozdravljati tiste, ki nam ne odzdravijo, odpušÄati žalitve in moliti za tiste,
ki nas ne razumejo ali nam nasprotujejo. To je resnica evangelija, ki nas
osvobaja onesnaženosti zaradi posesivnosti, ambicioznosti in napuha, obenem pa
nas usposablja za služenje bratom s pripravljenostjo in brez zainteresiranosti