Gospod z vami!

 

Življenjske misli
Raj
01.12.2012 11:56:31

Raj pomeni, da smo večno z Gospodom v blaženosti ljubezni brez konca: \"Danes boš z menoj v raju.\" Beseda Križanega skesanemu razbojniku je razodetje tega, kaj je raj: \"biti s Kristusom\", večno živeti v njem ljubezenski razgovor z Očetom v Svetem Duhu. Ta odnos z Gospodom, ki je za nas nedoumljivo bogat, je bistveno počelo in sam temelj vsake blaženosti. Budnost se kaže kot predokus veselja zaradi srečanja z Gospodom in kot veselje zaradi bratskega občestva, ki ga delimo z vsemi tistimi, ki gojijo enako hrepenenje.
Podoba tega predokusa je tako globoka in pomembna, da nam pomaga razumeti pomen kontemplativnega življenja, čeprav bistvo predokusa pripada vsakršnemu življenju po veri. To življenje namreč teži k temu, da bi doživeli izkustvo zaupnosti z Gospodom in zaupanja v njegovo nežno skrbnost. Duhovnost Visoke pesmi - to nas uči neprekinjeno in vselej obnavljano duhovno izročilo v kršÄanstvu - je torej življenjska razsežnost našega vsakodnevnega odnosa z Bogom; je čas zaljubljenosti, namenjen temu, da se použije v prekipevajoči ljubezni, ki pa ga je treba gojiti, varovati, mu povečati dragocenost v ponotranjenem razgovoru, ki seže do najobčutljivejših vlaken našega bitja.