Gospod z vami!

 

Življenjske misli
Pristnost
06.12.2012 08:30:38

Vsi, tudi jaz skupaj z vami, išÄemo resnico, hrepenimo po resnici;
išÄemo jo, prosimo jo, hočemo jo v vsakem trenutku svojega življenja. In ko
moramo to iskanje nekako pojasniti, vsaj jaz lahko rečem zase, da to
pojasnjujem predvsem kot hrepenenje po pristnosti.

Pred Gospodom in pred vsemi vami hrepenim po tem - in vsak izmed vas zagotovo
hrepeni kot jaz - da bi bil pristen. To pomeni, da hočem, da bi obstajalo
ujemanje med dejanji in besedami, ustrezanje med obljubami in izpolnitvijo,
ustrezanje med tistim, kar po božji milosti hočemo biti, in tem, kar skušamo
biti in se trudimo biti v svojem vsakdanjem življenju.

Hrepenimo po resnici, hrepenimo po pristnosti, hrepenimo po tem, da bi v naših
besedah, v naših dejanjih vse to, kar rečemo in storimo, ustrezalo temu, kar
nam Gospod podarja v našo notranjost; da ne bi bilo razdalje, odmika, razpotja
med tem, kar čutimo, in tem, kar živimo.

Skupno torej išÄemo pristnost, hrepenimo po njej, jo hočemo v prijateljskih,
bratskih odnosih, v vsakdanjih odnosih med nami. In išÄemo to resnico s
svojskimi značilnostmi, ki jih povzemam z nekaj podobami, vzetimi iz Janezovega
evangelija.

Gospod, išÄem resnico, ki bo žuboreča kot voda, ki bo preprosta kot kruh, ki bo
jasna kot luč, ki bo močna kot življenje...

Tedaj se kar sama od sebe porodi molitev. Kdo nam bo dal te žuboreče vode, ki
je nikoli ne zmanjka? Kdo nam bo dal preprostega kruha za vsakdanjo hrano, ki
ga bomo lahko jedli vsak dan in ga bomo lahko lomili tudi bratom? Kdo nam bo
dal to jasnost kot jasnost luči, vpričo katere ne bomo zapirali oči? In kdo nam
bo dal moč življenja?

In glejte, kaj nam odgovarja Gospod, ko pravi: \"Jaz sem živa voda; jaz sem
kruh življenja; jaz sem luč; jaz sem vstajenje in življenja. Jaz sem živa voda,
ki nikoli ne usahne in ki poteši vsako žejo; jaz sem voda, ki žubori za večno
življenje. Jaz sem kruh življenja; kdor jé od njega, ne bo umrl. Jaz sem luč,
ki sije sredi temine in je tema ne more prekriti. Jaz sem vstajenje in
življenje; kdor veruje vame, bo živel, četudi umrje; in kdor živi in veruje
vame, bo imel večno življenje.\"

 Pristnost

Vsi, tudi jaz skupaj z vami, išÄemo resnico, hrepenimo po resnici; išÄemo jo, prosimo jo, hočemo jo v vsakem trenutku svojega življenja. In ko moramo to iskanje nekako pojasniti, vsaj jaz lahko rečem zase, da to pojasnjujem predvsem kot hrepenenje po pristnosti.
Pred Gospodom in pred vsemi vami hrepenim po tem - in vsak izmed vas zagotovo hrepeni kot jaz - da bi bil pristen. To pomeni, da hočem, da bi obstajalo ujemanje med dejanji in besedami, ustrezanje med obljubami in izpolnitvijo, ustrezanje med tistim, kar po božji milosti hočemo biti, in tem, kar skušamo biti in se trudimo biti v svojem vsakdanjem življenju.
Hrepenimo po resnici, hrepenimo po pristnosti, hrepenimo po tem, da bi v naših besedah, v naših dejanjih vse to, kar rečemo in storimo, ustrezalo temu, kar nam Gospod podarja v našo notranjost; da ne bi bilo razdalje, odmika, razpotja med tem, kar čutimo, in tem, kar živimo.
Skupno torej išÄemo pristnost, hrepenimo po njej, jo hočemo v prijateljskih, bratskih odnosih, v vsakdanjih odnosih med nami. In išÄemo to resnico s svojskimi značilnostmi, ki jih povzemam z nekaj podobami, vzetimi iz Janezovega evangelija.
Gospod, išÄem resnico, ki bo žuboreča kot voda, ki bo preprosta kot kruh, ki bo jasna kot luč, ki bo močna kot življenje...
Tedaj se kar sama od sebe porodi molitev. Kdo nam bo dal te žuboreče vode, ki je nikoli ne zmanjka? Kdo nam bo dal preprostega kruha za vsakdanjo hrano, ki ga bomo lahko jedli vsak dan in ga bomo lahko lomili tudi bratom? Kdo nam bo dal to jasnost kot jasnost luči, vpričo katere ne bomo zapirali oči? In kdo nam bo dal moč življenja?
In glejte, kaj nam odgovarja Gospod, ko pravi: \"Jaz sem živa voda; jaz sem kruh življenja; jaz sem luč; jaz sem vstajenje in življenja. Jaz sem živa voda, ki nikoli ne usahne in ki poteši vsako žejo; jaz sem voda, ki žubori za večno življenje. Jaz sem kruh življenja; kdor jé od njega, ne bo umrl. Jaz sem luč, ki sije sredi temine in je tema ne more prekriti. Jaz sem vstajenje in življenje; kdor veruje vame, bo živel, četudi umrje; in kdor živi in veruje vame, bo imel večno življenje.\"