Gospod z vami!

 

Življenjske misli
Pridiganje
29.12.2012 21:35:32

Oznanjati božjo besedo pomeni izrekati Jezusa Kristusa. Preden oznanimo
kršÄanske \"reči\", je treba utrditi temelj, to je osrediniti
oznanjevanje na Jezusa Kristusa.

Ljudem našega časa moramo pomagati, da se približajo temu temelju, to je Jezusu
Kristusu. On je pot, ki vodi k prepoznavanju Boga in klicanju Boga z imenom
\"Oče\". On je blagovest, ki začenja takšno življenje, ki je Bogu
resnično všeč, ker ga oživlja ljubezen, ki seže do samodarovanja.

Rad bi, da bi vsakdo v teh besedah zaznal ne le težo odgovornosti, ki človeka
preplaši, ampak tudi veselje ob daru, ki nam je bil dan, da ga delimo naprej. To,
da moremo danes oznanjati Jezusa Kristusa pomeni, da smo neposredno in z
besedami pristnega upanja udeleženi pri največji drami, ki jo doživlja
človeštvo: ali se odločimo, da se zapremo v neprodorni oklep samozadostnosti, v
dušeče meje življenja, zaprtega znotraj obzorja časa, in v privid zaupanja
edino v stvari; ali pa odpreti se iskanju obličja živega Boga, ki daje
življenje. Če se odločimo biti oznanjevalci Besede, ki je Jezus Kristus,
pomeni, da kot protagonisti doživljamo najgloblji smisel človeške zgodovine.

Kot služabniki Besede smo poklicani, da z ljudmi delimo zgodovino našega časa.
Bratom naj bi pomagali razsvetliti njihovo pot, da bodo znali prepoznati pravo
smer; tistemu, ki se je pri iskanju utrujen ustavil, naj bi ponudili oporo.