Gospod z vami!

 

Življenjske misli
Oblast
22.04.2013 08:20:42

Izogibati se je treba neuravnovešeni razporeditvi oblasti. Če se ta koncentrira, to povzroči sorazmerno rast skušnjave, da bi se jo uporabilo za lastne interese. Zato je potrebno strukturirati oblast tako, da se zmanjša tveganje, da bi jo tisti, ki jo ima v rokah, zlorabil.

V tem smislu lahko razumemo funkcijo in zgodovino ter spreminjanje politične ustanove od absolutistične države do pravne, ustavne in demokratične; vse vmesne stopnje so spremljali razvijajoči se mehanizmi za kontrolo izvajanja oblasti.
V tem kontekstu lahko razumemo tudi nagonsko obrambo državljana pred tistimi oblikami birokratske države ali okultne partitokracije, ki težijo po izničenju družbene infrastrukture in ji skušajo odvzeti moč odločanja.
Spomnimo se grenkega spraševanja ene od oseb pri Ignaziu Siloneju v Kruhu in vinu. \"Ali ni resnica,\" se sprašuje protagonist, ki je trpel in še trpi za idejo o svobodi in pravičnosti, \"zame postala resnica partije? Pravičnost, pravičnost partije? Ali ni interes organizacije na koncu prevrnil v meni tudi vse moralne vrednote, ki sem jih zaničeval kot malomeščanske predsodke, in sam postal najvišja vrednota?\"